ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008689946
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ( ΠΔ 133 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
παρεμβασεις για την διατηρηση της διοχετευτικοτητας και συντηρησης των αντιπλημμυρικων εργων ποταμου λουδια και ταφρου τ66 για τα ετη 2020-2022
παρεμβασεις για την διατηρηση της διοχετευτικοτητας και συντηρησης των αντιπλημμυρικων εργων ποταμου λουδια και ταφρου τ66 για τα ετη 2020-2022καθαρισμός από φερτά υλικά, φυτική ύλη και μπάζα, τοπικά και καθ΄ όλο το μήκος των υδατορεμάτων της περιοχής ποταμού λουδία, τάφρου τ66 και των υδατορεμάτων που συμβάλλουν.συντήρηση αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, αναβαθμών, οχετών, υδροληψιών, επενδεδυμένων οχθών τοπικά και καθ΄ όλο το μήκος του λουδία ποταμού, της τάφρου τ66 και των υδατορεμάτων που συμβάλλουν.
 • 31-05-2021
 • 1.352.027,82
 • Θεσσαλονίκη
20PROC007779998
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ( ΠΔ 133 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
«μελετη συμπληρωσης – ενισχυσης αντιπλημμυρικης προστασιας ποταμου γαλλικου με μπε & οριοθετηση »
η μελέτη εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. 134579/24-12-2019 απόφαση υφυπουργού ανάπτυξης και επενδύσεων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (π.δ.ε.) στην σαμπ 908 με ενάριθμο 2019μπ90800003 με προϋπολογισμό 500.000,00 € (αδα: ωθπ046μτλρ-υμν). η μελέτη αφορά τον γαλλικό ποταμό από τις εκβολές έως στις κοινότητες καμπάνης και ν. σάντας κιλκίς μήκους 44 χλμ. θα εκπονηθούν :α. τοπογραφική μελέτη β. μελέτη υδραυλικών έργων με στόχο τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ποταμού γ. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • 04-12-2020
 • 499.999,99
 • Θεσσαλονίκη
20PROC007779407
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ( ΠΔ 133 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
«μελετη συμπληρωσης – ενισχυσης αντιπλημμυρικης προστασιας ποταμου γαλλικου με μπε & οριοθετηση »
η μελέτη εντάχθηκε με την υπ' αριθμ. 134579/24-12-2019 απόφαση υφυπουργού ανάπτυξης και επενδύσεων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (π.δ.ε.) στην σαμπ 908 με ενάριθμο 2019μπ90800003 με προϋπολογισμό 500.000,00 € (αδα: ωθπ046μτλρ-υμν). η μελέτη αφορά τον γαλλικό ποταμό από τις εκβολές έως στις κοινότητες καμπάνης και ν. σάντας κιλκίς μήκους 44 χλμ. θα εκπονηθούν :α. τοπογραφική μελέτη β. μελέτη υδραυλικών έργων με στόχο τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ποταμού γ. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • 04-12-2020
 • 499.999,99
 • Θεσσαλονίκη
20PROC007219754
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ( ΠΔ 133 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού λουδία
μελέτη κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό λουδία επί της παλαιάς εθνικής οδού θεσσαλονίκης - αθήνας.θα εκπονηθούν: στατική μελέτη, μηχανολογική ηλεκτρολογική, μελέτη συγκοινωνιακών έργων, μελέτη υδραυλικών έργων, μελέτη τοπογραφίας, γεωτεχνική μελέτη , περιβαλλοντική μελέτη και σαυ φαυ
 • 25-08-2020
 • 316.995,82
 • Θεσσαλονίκη
20PROC007219471
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ( ΠΔ 133 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού λουδία
μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό λουδία, επί της παλαιάς εθνικής οδού θεσσαλονίκης - αθήνας.θα εκπονηθούν:στατική μελέτη, μηχανολογική ηλεκτρολογική, συγκοινωνιακών έργων, υδραυλικών έργων, τοπογραφίας, γεωτεχνική, περιβαλλοντική, σαυ φαυ
 • 25-08-2020
 • 316.995,82
 • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings