ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008670796
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
διακηρυξη του υποεργου 1:κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή στύλος – καμάρα του αγροκτήματος νάουσας
το υποέργο 1 αφορά στην κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης, με χρήση σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς pe-100, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών τμήματος του αγροκτήματος νάουσας. το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται από υφιστάμενη υδροληψία του τ.ο.ε.β. αγροκτήματος νάουσας.
 • 27-05-2021
 • 597.558,41
 • Ημαθία
21PROC008669828
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
προκηρυξη υποεργου 1:κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή στύλος – καμάρα του αγροκτήματος νάουσας
το υποέργο 1 αφορά στην κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης, με χρήση σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς pe-100, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών τμήματος του αγροκτήματος νάουσας. το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται από υφιστάμενη υδροληψία του τ.ο.ε.β. αγροκτήματος νάουσας.
 • 27-05-2021
 • 597.558,03
 • Ημαθία
21PROC008625101
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
διακηρυξη κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των αγροκτημάτων χαρίεσσας (περιοχές πλατάνι - ξηρό αγώγι - ζωοδόχος πηγή) και μονοσπίτων (περιοχή τσαλί α)
το υποέργο 1 αφορά στην κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης, με χρήση σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς pe-100, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών τμημάτων του αγροκτήματος χαρίεσσας και του αγροκτήματος μονοσπίτων δήμου νάουσας. το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται από 5 υφιστάμενες υδροληψίες του τ.ο.ε.β. αραπίτσης ναούσης
 • 19-05-2021
 • 1.524.917,81
 • Ημαθία
21PROC008624771
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
προκηρυξη κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των αγροκτημάτων χαρίεσσας (περιοχές πλατάνι - ξηρό αγώγι - ζωοδόχος πηγή) και μονοσπίτων (περιοχή τσαλί α)
kατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης, με χρήση σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς pe-100, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών τμημάτων του αγροκτήματος χαρίεσσας και του αγροκτήματος μονοσπίτων δήμου νάουσας. το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται από 5 υφιστάμενες υδροληψίες του τ.ο.ε.β. αραπίτσης νάουσας.
 • 19-05-2021
 • 1.524.917,81
 • Ημαθία
21PROC008143968
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
διακηρυξη συμβασης «συστηματα αυτοματισμου και τηλεμετριασ- τηλεελεγχου διαρροων δικτυου αρδευσης τ.ο.ε.β βεροιασ»
στο πλαίσιο αυτό το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:•προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) τοπικών σταθμών ελέγχου άρδευσης (τσεα) και ενός (1) σημείου μέτρησης παροχής ανοιχτής διώρυγας (σμπα) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του δικαιούχου.•προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) κεντρικού σταθμού ελέγχου (κσε) στο δικαιούχο. στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των τοπικών σταθμών ελέγχου άρδευσης σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων.•προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) τηλεμετρικού αγρο-μετεωρολογικού σταθμού δικτύου •δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, και•εκπαίδευση του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου
 • 15-02-2021
 • 2.199.786,71
 • Ημαθία
21PROC008143371
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
προκηρυξη συμβασησ: «συστηματα αυτοματισμου και τηλεμετριασ-τηλεελεγχου διαρροων δικτυου αρδευσης τ.ο.ε.β. βεροιασ»
στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:— προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) τοπικών σταθμών ελέγχου άρδευσης (τ.σ.ε.α.) και ενός (1) σημείου μέτρησης παροχής ανοιχτής διώρυγας (σ.μ.π.α.), — προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) κεντρικού σταθμού ελέγχου (κ.σ.ε.) στον δικαιούχο. — προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) τηλεμετρικού αγρο-μετεωρολογικού σταθμού δικτύου, με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από τη συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη γεωργία ακριβείας και κυρίως, στον τομέα της άρδευσης, για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού,— δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, , και— εκπαίδευση του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου
 • 15-02-2021
 • 2.199.786,71
 • Ημαθία

Εύρεση

settings