ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΟΜ446907Ε-4Τ0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
βραχιολια
  • 22-06-2022
  • 0,00
  • Ηλεία
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
18424300-0 | Γάντια μιας χρήσης
30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30213300-8 | Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30230000-0 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30232000-4 | Περιφερειακός εξοπλισμός
30236000-2 | Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
31710000-6 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33190000-8 | Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα
33192000-2 | Ιατρικές προμήθειες
33198000-4 | Νοσοκομειακά είδη από χαρτί
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
35721000-4 | Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών
38000000-5 | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
39511100-8 | Κουβέρτες
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
42991200-1 | Εκτυπωτικά μηχανήματα
42999100-6 | Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες
44423000-1 | Διάφορα είδη
44523300-5 | Εξαρτήματα
50312000-5 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
85121000-3 | Ιατρικές υπηρεσίες
85121291-9 | Παιδιατρικές υπηρεσίες
Ω3ΟΥ46907Υ-ΚΩΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
προμηθεια ειδων κουζινας
  • 21-06-2022
  • 0,00
  • Χαλκιδική
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15540000-5 | Τυροκομικά προϊόντα
15544000-3 | Σκληρό τυρί
24455000-8 | Απολυμαντικά
30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30213200-7 | Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας
30230000-0 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30233132-5 | Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου
30234000-8 | Μέσα αποθήκευσης
30236000-2 | Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30236100-3 | Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης
30237200-1 | Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237300-2 | Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών
31711100-4 | Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
33141420-0 | Χειρουργικά γάντια
33760000-5 | Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
33761000-2 | Χαρτί υγείας
33763000-6 | Χάρτινες χειροπετσέτες
33764000-3 | Χαρτοπετσέτες
33771000-5 | Προϊόντα υγιεινής από χαρτί
39141000-2 | Έπιπλα κουζίνας
39141300-5 | Ερμάρια
39162100-6 | Εξοπλισμός διδασκαλίας
39220000-0 | Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας
39221100-8 | Σκεύη κουζίνας
39314000-6 | Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου
39710000-2 | Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
39711110-3 | Ψυγεία-καταψύκτες
39800000-0 | Είδη καθαρισμού και στίλβωσης
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
39831200-8 | Απορρυπαντικά
39831600-2 | Καθαριστικά τουαλέτας
45422100-2 | Ξυλουργικές εργασίες
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
90500000-2 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού
90919000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων

Εύρεση

settings