ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC007246653
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΠΚΜ )
επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή καλοχωρίου του δήμου δέλτα
το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε τοπική αποκατάσταση αναχώματος, κατασκευή λιθορριπής κατά τμήματα, τοπική αποκατάσταση βατότητας στέψης αναχώματος, στο παράκτιο ανάχωμα αλιάκμονα - λουδία - αξιού - καλοχωρίου
  • 01-09-2020
  • 885.000,00
  • Κεντρική Μακεδονία
20PROC007245995
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΠΚΜ )
επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή καλοχωρίου του δήμου δέλτα
το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε τοπική αποκατάσταση αναχώματος, κατασκευή λιθορριπής κατά τμήματα, τοπική αποκατάσταση βατότητας στέψης αναχώματος στο παράκτιο ανάχωμα αλιάκμονα - λουδία- αξιού - καλοχωρίου.
  • 01-09-2020
  • 885.000,00
  • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings