ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

19PROC004628856
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της περιφερειακής ενότητας ημαθίας
  • 18-03-2019
  • ---
  • Κεντρική Μακεδονία

Εύρεση

settings