Κάθε δημόσιος υπάλληλος μπορεί να συνδεθεί στη συνδρομητική μας πλατφόρμα με το υπηρεσιακό του email και να έχει ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τις πληροφορίες. Η ταυτοποίηση της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου γίνεται μέσω του υπηρεσιακού email το οποίο θα πρέπει να ανήκει στα παρακάτω domain.

Εφόσον το domain του υπηρεσιακού σας email δεν είναι στη παραπάνω λίστα επικοινωνήστε μαζί μας στο info@contracts.gr.

Η δωρεάν πρόσβαση στην συνδρομητική πλατφόρμα παρέχεται για 1 έτος.

Εύρεση

settings