ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC007969709
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ( ΠΚΜ )
προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για την υλοποίηση του έργου: «τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του υπομέτρου 4.1
η δ/νση αγροτικής οικονομίας και αλιείας π.κ.μ. ενδιαφέρεται για την υλοποίηση του έργου:«τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του υπομέτρου 4.1 “στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του παα 2014-2020 στην πκμ», σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν.4412/2016 «δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών» και το άρθρο 12, παρ. 2 της υα 23451/ευσσα 493/24.02.2017 (φεκ 677/β΄/03.03.2017).
  • 31-12-2020
  • 74.300,80
  • Κεντρική Μακεδονία

Εύρεση

settings