ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008685152
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
«άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.19 «αξιούπολη – γοργόπη - γουμένισσα – καστανερή - όρια ν. πέλλας» μεταξύ των οικισμών καστανερής - μ.λιβαδίων (200μ)»
η περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας δια της οικονομικής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου 21: «άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.19 «αξιούπολη – γοργόπη - γουμένισσα – καστανερή - όρια ν. πέλλας» μεταξύ των οικισμών καστανερής - μ.λιβαδίων (200μ)» που ανήκει στο έργο : «αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης νοεμβρίου 2017 στις π.ε. θεσσαλονίκης, πιερίας, ημαθίας, πέλλας και κιλκίς», με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρω.
 • 31-05-2021
 • 100.000,00
 • Κιλκίς
21PROC008684552
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
«άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.19 «αξιούπολη – γοργόπη - γουμένισσα – καστανερή - όρια ν. πέλλας» μεταξύ των οικισμών καστανερής - μ.λιβαδίων (200μ)»
η περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας δια της οικονομικής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου 21: «άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.19 «αξιούπολη – γοργόπη - γουμένισσα – καστανερή - όρια ν. πέλλας» μεταξύ των οικισμών καστανερής - μ.λιβαδίων (200μ)» που ανήκει στο έργο : «αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης νοεμβρίου 2017 στις π.ε. θεσσαλονίκης, πιερίας, ημαθίας, πέλλας και κιλκίς», με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρω.- cpv: 45233120-6,
 • 31-05-2021
 • 100.000,00
 • Κιλκίς
21PROC008677707
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
υπολειπόμενες εργασίες του οίκου ευγηρίας & θεραπευτήριου χρόνιων παθήσεων κιλκίς
1.το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας ως προϊσταμένη αρχή δια της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου «υπολειπόμενες εργασίες του οίκου ευγηρίας & θεραπευτήριου χρόνιων παθήσεων κιλκίς-ανέγερση νέου κτηρίου-διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-εξοπλισμός» που ανήκει στο έργο : «οίκος ευγηρίας & θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων κιλκίς – ανέγερση νέου κτιρίου –διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός», με προϋπολογισμό 482.639,00 ευρω.
 • 28-05-2021
 • 482.639,00
 • Κιλκίς
21PROC008677470
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
υπολειπόμενες εργασίες του οίκου ευγηρίας & θεραπευτήριου χρόνιων παθήσεων κιλκίς
1.το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας ως προϊσταμένη αρχή δια της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου «υπολειπόμενες εργασίες του οίκου ευγηρίας & θεραπευτήριου χρόνιων παθήσεων κιλκίς-ανέγερση νέου κτηρίου-διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-εξοπλισμός» που ανήκει στο έργο : «οίκος ευγηρίας & θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων κιλκίς – ανέγερση νέου κτιρίου –διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός», με προϋπολογισμό 482.639,00 ευρω.
 • 28-05-2021
 • 482.639,00
 • Κιλκίς
21PROC008492003
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
«αποκατάσταση καταστροφών τ.δ. αγ. πέτρου»
1.η περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας δια της οικονομικής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου 18: «αποκατάσταση καταστροφών τ.δ. αγ. πέτρου» που ανήκει στο έργο : «αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης νοεμβρίου 2017 στις π.ε. θεσσαλονίκης, πιερίας, ημαθίας, πέλλας και κιλκίς», με προϋπολογισμό 600.000,00 ευρω.- cpv: 45231300-8 κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, nuts: el523 . το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: υδραυλικα, οδοποιια, οικοδομικα με προϋπολογισμό 600.000,00 ευρω. (δαπάνη εργασιών, γε και οε, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και φ.π.α. 24%))
 • 20-04-2021
 • 600.000,00
 • Κιλκίς
21PROC008491759
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
«αποκατάσταση καταστροφών τ.δ. αγ. πέτρου»
1.η περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας δια της οικονομικής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου 18: «αποκατάσταση καταστροφών τ.δ. αγ. πέτρου» που ανήκει στο έργο : «αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης νοεμβρίου 2017 στις π.ε. θεσσαλονίκης, πιερίας, ημαθίας, πέλλας και κιλκίς», με προϋπολογισμό 600.000,00 ευρω.- cpv: 45231300-8 κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, nuts: el523 . το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: υδραυλικα, οδοποιια, οικοδομικα με προϋπολογισμό 600.000,00 ευρω. (δαπάνη εργασιών, γε και οε, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και φ.π.α. 24%))
 • 20-04-2021
 • 600.000,00
 • Κιλκίς
21PROC008475642
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
«άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.21 «γουμένισσα προς γιαννιτσά» στο τμήμα πεντάλοφος – ομαλός – όρια ν. πέλλας (200μ)»
η περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας δια της οικονομικής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου 22: «άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.21 «γουμένισσα προς γιαννιτσά» στο τμήμα πεντάλοφος – ομαλός – όρια ν. πέλλας (200μ)» που ανήκει στο έργο : «αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης νοεμβρίου 2017 στις π.ε. θεσσαλονίκης, πιερίας, ημαθίας, πέλλας και κιλκίς»
 • 16-04-2021
 • 100.000,00
 • Κιλκίς
21PROC008475353
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
«άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.21 «γουμένισσα προς γιαννιτσά» στο τμήμα πεντάλοφος – ομαλός – όρια ν. πέλλας (200μ)»
η περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας δια της οικονομικής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου 22: «άρση επικινδυνότητας τμήματος της επ.ο.21 «γουμένισσα προς γιαννιτσά» στο τμήμα πεντάλοφος – ομαλός – όρια ν. πέλλας (200μ)» που ανήκει στο έργο : «αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης νοεμβρίου 2017 στις π.ε. θεσσαλονίκης, πιερίας, ημαθίας, πέλλας και κιλκίς»,
 • 16-04-2021
 • 100.000,00
 • Κιλκίς
21PROC008253634
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΚΛΚΙΣ
«πλήρης ανακατασκευή τμήματος της επ. ο. 20 από φιλυριά έως όρια ν.πέλλας (5 χλμ)»
1.η περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας δια της οικονομικής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και την υποδιεύθυνση τεχνικών έργων π.ε. κιλκίς, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εσηδης για την ανάθεση του υποέργου 23: «πλήρης ανακατασκευή τμήματος της επ. ο. 20 από φιλυριά έως όρια ν.πέλλας (5 χλμ)»
 • 09-03-2021
 • 500.000,00
 • Κιλκίς

Εύρεση

settings