Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1185 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


37033 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4252 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

11,5 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 33 523,7 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 17 6,9 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 13 16,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 11 47,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 8 4,6 χιλ.
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 7 ---
Εργασίες συντήρησης οδών 5 4,6 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 5 ---
Άσφαλτος 4 212,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 4 3,8 χιλ.
Διάφορα είδη 4 ---
Καύσιμα 3 4,4 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 3 711,0 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 3 333,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 3 332,0 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 3 26,6 χιλ.
Έντυπα 3 ---
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 2 953,5 χιλ.
Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 2 679,2 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2 192,3 χιλ.
Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 2 169,4 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 2 168,1 χιλ.
Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 2 139,3 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 2 123,3 χιλ.
Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων 2 120,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 2 120,0 χιλ.
Λειτουργικιή υποστήριξη 2 100,0 χιλ.
Ημιφορτηγά 2 87,0 χιλ.
Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής 2 74,5 χιλ.
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 64,6 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 91 1,1 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 35 252,7 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 33 508,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 29 351,6 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 21 13,9 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 15 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 12 720,0 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 10 1,5 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 10 140,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 10 12,6 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 9 978,7 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 8 1,5 εκατ.
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 8 55,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 7 1,7 εκατ.
Γραφική ύλη 7 209,9 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 6 4,8 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 6 382,4 χιλ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 6 190,0 χιλ.
Έντυπα 6 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 5 39,7 εκατ.
Άσφαλτος 5 238,5 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 5 164,3 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 5 120,0 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5 99,4 χιλ.
Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 5 88,8 χιλ.
Καύσιμα 4 4,4 εκατ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 4 1,4 εκατ.
Γεωργικές υπηρεσίες 4 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 4 1,1 εκατ.
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 4 732,0 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 125 1,3 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 82 382,7 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 51 685,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 43 461,9 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 33 22,8 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 22 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 20 8,1 εκατ.
Διάφορα είδη 19 15,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 18 650,5 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 18 481,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 17 12,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 16 13,1 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 15 15,8 χιλ.
Γεωργικές υπηρεσίες 12 154,3 εκατ.
Έργα οδοποιίας 12 3,9 εκατ.
Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 12 720,0 χιλ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 12 190,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 12 4,2 χιλ.
Καύσιμα 10 4,9 εκατ.
Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 10 432,7 χιλ.
Γραφική ύλη 10 280,0 χιλ.
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 9 895,0 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 9 464,2 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 9 390,2 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 9 341,3 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 8 11,1 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 8 6,4 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 8 1,3 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8 608,6 χιλ.
Οικοδομικά υλικά 8 74,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 304 3,5 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 129 438,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 118 990,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 81 139,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 72 987,4 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 44 13,8 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 37 6,8 εκατ.
Διάφορα είδη 35 86,4 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 31 59,9 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 29 9,8 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 28 14,4 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 28 1,3 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 28 1,0 εκατ.
Γραφική ύλη 28 629,9 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 27 616,3 χιλ.
Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 25 1,5 εκατ.
Έργα οδοποιίας 24 8,9 εκατ.
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 23 27,9 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 21 12,6 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 20 11,9 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 20 11,1 χιλ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 19 2,6 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 19 473,7 χιλ.
Έντυπα 17 73,7 χιλ.
Καύσιμα 16 5,1 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 16 476,3 χιλ.
Γεωργικές υπηρεσίες 15 157,6 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 15 307,5 χιλ.
Μελάνια 15 48,8 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 14 7,4 εκατ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία