Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1151 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


38907 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4343 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

15,6 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 38 349,6 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 24 70,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 10 799,8 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 8 566,4 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 8 548,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 8 1,3 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 8 ---
Ιατρικά αναλώσιμα 7 82,7 χιλ.
Διάφορα είδη 6 11,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 5 1,5 εκατ.
Καθετήρες 5 368,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 5 2,8 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 4 214,1 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 4 176,1 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 4 154,5 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 4 17,3 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 4 1,1 χιλ.
Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 4 476
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 3 730,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 3 310,0 χιλ.
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 3 309,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 3 223,2 χιλ.
Προβολείς φωτισμού 3 203,2 χιλ.
Δημοσιεύσεις 3 164,4 χιλ.
Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3 139,7 χιλ.
Γραφική ύλη 3 120,9 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3 57,4 χιλ.
Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 3 19,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 3 5,8 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 3 ---
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 105 943,6 χιλ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 41 352,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 22 6,2 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 22 405,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 17 278,1 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 16 1,1 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 14 13,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 13 2,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 13 1,1 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 13 896,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 12 867,3 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 10 472,8 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 10 403,3 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 9 5,8 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 9 2,4 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 9 1,4 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 9 1,3 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 9 855,8 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 9 138,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 9 35,3 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 9 11,7 χιλ.
Διάφορα είδη 9 11,5 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 9 8,4 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 9 ---
Καθετήρες 8 538,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 8 311,6 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 8 18,2 χιλ.
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων 8 352
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 8 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 7 1,9 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 181 1,1 εκατ.
Έργα οδοποιίας 54 12,7 εκατ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 50 358,1 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 40 709,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 30 2,5 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 27 2,8 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 27 18,8 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 26 24,2 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 26 3,4 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 25 20,8 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 23 418,5 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 22 2,0 εκατ.
Διάφορα είδη 21 11,5 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 20 876,3 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 18 2,0 εκατ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 18 11,7 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 16 2,0 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 14 9,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 14 516,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 14 45,5 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 13 3,4 εκατ.
Καθετήρες 13 1,5 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 13 1,4 εκατ.
Επιταγές 13 742,2 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 13 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 12 3,2 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 12 951,9 χιλ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 12 866,5 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 12 435,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 12 403,4 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 399 1,3 εκατ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 131 428,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 84 31,3 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 79 140,2 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 77 42,3 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 62 7,4 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 59 3,8 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 59 46,8 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 51 66,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 48 7,5 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 44 29,0 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 42 6,2 εκατ.
Διάφορα είδη 42 23,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 40 1,2 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 37 21,2 εκατ.
Γραφική ύλη 32 636,8 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32 444,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 32 265,4 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 32 219,8 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 31 17,1 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 31 599,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 29 10,0 εκατ.
Καύσιμα 29 2,8 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 27 3,5 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 26 16,4 εκατ.
Φρένα και μέρη τους 26 ---
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 25 3,0 εκατ.
Μελάνια 25 775,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 24 4,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 23 3,1 εκατ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία