Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1164 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


40545 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4388 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,9 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 11 12,3 χιλ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά 6 2,3 εκατ.
Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 4 6,9 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 4 115,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 4 1,4 χιλ.
Διάφορα είδη 4 ---
Έργα οδοποιίας 3 551,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 3 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών 2 806,0 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 360,8 χιλ.
Καύσιμα 2 321,3 χιλ.
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 132,3 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 2 124,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 2 45,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 985
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2 ---
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2 ---
Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 1 10,4 εκατ.
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 1 5,9 εκατ.
Ταξιδιωτικά εισιτήρια 1 5,9 εκατ.
Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων 1 5,9 εκατ.
Υπηρεσίες ξενοδοχείων 1 5,9 εκατ.
Φωτιστικά οδών 1 4,0 εκατ.
Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1 958,0 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 1 958,0 χιλ.
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1 958,0 χιλ.
Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 1 806,5 χιλ.
Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας 1 653,2 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 1 291,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1 193,5 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 58 ---
Ιατρικά αναλώσιμα 30 ---
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 28 33,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 22 14,3 χιλ.
Διάφορα είδη 15 ---
Έργα οδοποιίας 13 1,1 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 12 3,2 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 10 73,5 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 9 334,0 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 9 ---
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 105,9 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 86,3 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 7 44,4 χιλ.
Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 7 ---
Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 7 ---
Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά 6 2,3 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 1,2 εκατ.
Καύσιμα 6 412,5 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 6 124,9 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 6 44,4 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 6 ---
Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 5 8,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 5 2,4 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5 222,8 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 4 115,0 χιλ.
Λαμπτήρες 4 112,1 χιλ.
Κυλινδρικοί τριβείς 4 ---
Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης 4 ---
Διάφορα προϊόντα διατροφής 3 2,6 εκατ.
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3 1,9 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 61 8,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 45 ---
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 36 51,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 35 16,7 χιλ.
Διάφορα είδη 35 ---
Εργασίες συντήρησης οδών 17 4,1 εκατ.
Έργα οδοποιίας 15 3,3 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 14 1,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 13 1,0 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 12 1,0 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 12 89,5 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 9 334,0 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 9 ---
Ιατρικές συσκευές 8 124,9 χιλ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 8 112,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 8 105,9 χιλ.
Καύσιμα 7 472,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 7 196,4 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 7 115,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 7 ---
Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 7 ---
Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 7 ---
Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά 6 2,3 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 1,2 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6 272,7 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 6 141,8 χιλ.
Δημοσιεύσεις 6 140,2 χιλ.
Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 5 8,9 εκατ.
Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 5 6,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 5 2,4 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 99 625,9 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 71 1,9 εκατ.
Έργα οδοποιίας 53 15,7 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 49 492,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 46 826,0 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 43 13,4 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 41 105,0 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 38 8,2 εκατ.
Διάφορα είδη 36 860
Αμόλυβδη βενζίνη 32 9,4 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 26 399,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 24 5,5 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 24 603,9 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 19 4,3 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 19 1,5 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 18 11,7 εκατ.
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 17 20,3 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 16 5,2 εκατ.
Καύσιμα 16 3,1 εκατ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 16 546,4 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 16 440,6 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 15 879,4 χιλ.
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 14 4,0 εκατ.
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 14 3,7 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 14 852,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 14 496,6 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 13 4,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 13 820,5 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 13 229,6 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 13 174,5 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία