Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1183 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


40619 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4440 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

18,3 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ορθοπεδικά υλικά 14 63,6 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 13 46,0 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 13 5,8 χιλ.
Διάφορα είδη 12 ---
Υπηρεσίες καθαρισμού 11 318,3 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 11 47,6 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 10 5,2 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 9 1,0 εκατ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 9 228,1 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 8 809,8 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 8 289,5 χιλ.
Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών 8 140,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 8 66,3 χιλ.
Υπηρεσίες δημοπρασίας 8 ---
Έργα οδοποιίας 7 2,8 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 7 459,9 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 61,2 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 7 234
Προϊόντα καθαρισμού 6 417,7 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 6 20,2 χιλ.
Καλλιέργειες μικροβιολογίας 6 ---
Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα 6 ---
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 5 2,4 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 5 926,5 χιλ.
Γραφική ύλη 5 222,6 χιλ.
Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 5 180,0 χιλ.
Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 5 174,4 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 5 124,2 χιλ.
Επίδεσμοι 5 51,9 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 5 32,4 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ορθοπεδικά υλικά 41 70,0 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 41 25,5 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 37 25,9 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 22 65,7 χιλ.
Διάφορα είδη 22 840
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 21 96,4 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 20 48,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 18 1,7 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 17 141,8 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 16 6,0 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 16 676,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 16 440,1 χιλ.
Γραφική ύλη 16 411,4 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 14 354,2 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 14 20,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 13 6,5 εκατ.
Έργα οδοποιίας 13 3,2 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 13 1,4 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 12 5,4 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 12 1,1 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 11 392,4 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 11 310,8 χιλ.
Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών 10 480,0 χιλ.
Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών 10 200,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 9 133,3 χιλ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 9 4,1 χιλ.
Υπηρεσίες δημοπρασίας 9 ---
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 8 3,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 8 2,9 εκατ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 7 22,5 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 75 87,2 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 62 193,7 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 56 101,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 43 489,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 42 164,1 χιλ.
Διάφορα είδη 33 60,5 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 29 116,1 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 28 3,8 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 28 50,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 27 12,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 27 1,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 26 8,1 εκατ.
Γραφική ύλη 26 561,9 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 24 849,6 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 22 153,9 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 21 5,0 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 21 1,1 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 20 620,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 20 584,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 19 7,5 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 18 8,5 εκατ.
Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών 17 732,2 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 17 424,8 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 17 395,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 16 20,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 15 143,8 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 14 11,6 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 14 1,5 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 14 52,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 13 2,1 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία