Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1198 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


37366 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4294 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

11,4 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 27 43,8 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 24 19,6 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 22 96,5 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 15 61,1 χιλ.
Διάφορα είδη 13 ---
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 11 152,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 10 4,4 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 9 45,8 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 7 651,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 7 352,3 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 6 502,1 χιλ.
Βηματοδότες 6 47,3 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 5 963,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 5 757,5 χιλ.
Μπαταρίες 5 30,6 χιλ.
Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 5 26,3 χιλ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 5 9,8 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 5 3,3 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 4 509,9 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 4 509,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4 259,8 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 4 164,3 χιλ.
Υπηρεσίες εκχιονισμού 4 65,3 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 4 4,8 χιλ.
Καύσιμα 3 3,2 εκατ.
Εργασίες αποκατάστασης 3 830,5 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 3 561,1 χιλ.
Υπηρεσίες εκτύπωσης 3 395,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού 3 210,0 χιλ.
Ράμματα 3 183,0 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 47 212,7 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 36 71,5 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 35 19,9 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 29 114,3 χιλ.
Διάφορα είδη 29 ---
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 26 345,7 χιλ.
Έργα οδοποιίας 18 5,2 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 18 45,8 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 13 544,8 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 12 1,4 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 12 637,7 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 11 12,2 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 10 5,3 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 9 967,3 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 8 1,3 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 8 1,3 εκατ.
Καύσιμα 7 3,3 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 7 1,3 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 7 183,7 χιλ.
Γραφική ύλη 7 39,5 χιλ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 7 14,2 χιλ.
Μέρη αεροσκαφών 6 302,7 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 6 47,6 χιλ.
Βηματοδότες 6 47,3 χιλ.
Διάφορες υπηρεσίες 5 340,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 5 259,8 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 5 119,1 χιλ.
Καθετήρες 5 116,2 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 5 88,7 χιλ.
Μπαταρίες 5 30,6 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 55 238,6 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 45 207,2 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 41 703,7 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 40 149,0 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 39 488,7 χιλ.
Διάφορα είδη 38 ---
Έργα οδοποιίας 36 15,6 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 35 6,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 33 6,5 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 28 5,7 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 26 560,5 χιλ.
Καύσιμα 21 8,3 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 20 886,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 19 884,9 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 18 11,3 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 17 2,5 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 16 5,2 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 15 7,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 14 20,2 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 14 499,3 χιλ.
Γραφική ύλη 13 702,8 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 13 253,1 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 12 4,7 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 12 4,7 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 12 2,1 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 11 519,7 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 11 269,2 χιλ.
Υπηρεσίες δημοπρασίας 10 2,8 εκατ.
Γάλα 10 2,4 εκατ.
Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 9 274,1 εκατ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία