Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1186 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


38011 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4335 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

11,5 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3 175,1 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 3 ---
Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2 1,5 εκατ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 2 1,1 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 350,0 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 2 71,5 χιλ.
Μπαταρίες 2 26,8 χιλ.
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2 25,2 χιλ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2 23,7 χιλ.
Οξυγόνο 2 9,3 χιλ.
Ιατρικά βοηθήματα 2 ---
Ιατρικές προμήθειες 2 ---
Γαλακτοκομικά προϊόντα 1 624,6 χιλ.
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 1 624,6 χιλ.
Παστεριωμένο γάλα 1 624,6 χιλ.
Ελαιόλαδο 1 624,6 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπυξη αστικής περιοχής 1 496,0 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 1 403,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 403,2 χιλ.
Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 1 322,6 χιλ.
Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1 199,9 χιλ.
Λιπαντικά στροβίλων 1 162,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 1 137,5 χιλ.
Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 1 75,0 χιλ.
Λαμπτήρες 1 67,8 χιλ.
Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 1 64,9 χιλ.
Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 1 64,5 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1 60,0 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 1 59,7 χιλ.
Υπηρεσίες φύλακα κτιρίου 1 59,5 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 22 38,6 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 22 342,8 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 13 339,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 12 2,2 εκατ.
Καθετήρες 9 37,4 χιλ.
Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 7 14,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 7 2,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 7 347,5 χιλ.
Γραφική ύλη 7 341,5 χιλ.
Υπηρεσίες φύλακα κτιρίου 7 290,8 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 5,7 χιλ.
Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 6 3,4 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες δημοπρασίας 6 443,6 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 6 426,6 χιλ.
Σύριγγες 6 37,4 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 6 28,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 6 ---
Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 5 1,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 5 944,9 χιλ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 5 700,7 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 5 630,3 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 5 493,5 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 5 424,2 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 5 292,4 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 5 215,1 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 5 51,2 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 5 29,8 χιλ.
Ιατρικά βοηθήματα 5 ---
Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 4 1,0 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Επιταγές 54 3,9 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 49 39,0 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 31 440,2 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 29 127,9 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 23 5,8 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 21 1,0 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 21 4,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 20 176,6 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 19 5,8 εκατ.
Διάφορα είδη 18 24,9 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 16 213,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 15 5,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 14 904,7 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 13 2,4 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 13 1,4 εκατ.
Γραφική ύλη 13 470,8 χιλ.
Καθετήρες 13 37,4 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 12 554,5 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 11 1,0 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 11 209,9 χιλ.
Καύσιμα 10 1,5 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 10 427,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 10 237,8 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 9 14,9 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 9 384,0 χιλ.
Υπηρεσίες φύλακα κτιρίου 9 290,8 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 9 67,5 χιλ.
Μελάνια 9 36,7 χιλ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 8 4,0 εκατ.
Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 8 1,8 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 102 40,2 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 80 231,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 62 30,0 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 56 1,7 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 55 454,1 χιλ.
Επιταγές 54 3,9 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 49 10,9 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 49 10,5 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 49 515,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 39 17,9 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 37 318,9 χιλ.
Διάφορα είδη 36 282,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 35 6,0 εκατ.
Γραφική ύλη 33 964,1 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 28 5,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 27 5,5 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 27 400,9 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 26 4,8 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 26 2,9 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 24 7,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 23 407,0 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 22 15,9 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 22 374,5 χιλ.
Καύσιμα 21 2,5 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 19 4,2 εκατ.
Έντυπα 19 207,5 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 19 20,4 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 18 589,0 χιλ.
Οικοδομικά υλικά 18 324,9 χιλ.
Καθετήρες 18 42,6 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία