Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1130 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


34898 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4124 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

2,8 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 21 82,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 12 3,4 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 10 37,9 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 6 5,2 εκατ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 5 5,2 εκατ.
Γραφική ύλη 5 16,2 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 5 3,5 χιλ.
Διάφορα είδη 5 ---
Μικροσκόπια 4 5,2 εκατ.
Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 4 5,2 εκατ.
Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 4 5,2 εκατ.
Τράπεζες ιατρικών εξετάσεων 4 5,2 εκατ.
Σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς 4 5,2 εκατ.
Καρδιογράφοι 4 5,2 εκατ.
Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 4 5,2 εκατ.
Τράπεζες χειρουργείου 4 5,2 εκατ.
Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας 4 5,2 εκατ.
Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 4 5,2 εκατ.
Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας 4 5,2 εκατ.
Ψυγεία 4 5,2 εκατ.
Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 4 5,2 εκατ.
Κλίβανος 4 5,2 εκατ.
Ιατρικές κλίνες 4 5,2 εκατ.
Συσκευές αναισθησίας 4 5,2 εκατ.
Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες 4 5,2 εκατ.
Συσκευές κινησιοθεραπείας 4 5,2 εκατ.
Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 4 5,2 εκατ.
Απινιδωτής 4 5,2 εκατ.
Συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης 4 5,2 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 4 61,6 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 51 293,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 40 1,3 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 28 44,7 χιλ.
Διάφορα είδη 24 ---
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 22 298,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 20 11,1 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 11 9,1 εκατ.
Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 10 9,2 εκατ.
Ιατρικές συσκευές 10 9,1 εκατ.
Γραφική ύλη 10 290,0 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 10 16,6 χιλ.
Τράπεζες χειρουργείου 9 9,2 εκατ.
Καρδιογράφοι 9 9,1 εκατ.
Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 9 9,1 εκατ.
Απινιδωτής 9 9,1 εκατ.
Συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης 8 9,1 εκατ.
Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 8 9,1 εκατ.
Συσκευές κινησιοθεραπείας 8 9,1 εκατ.
Συσκευές αναισθησίας 8 9,1 εκατ.
Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες 8 9,1 εκατ.
Τράπεζες ιατρικών εξετάσεων 8 9,1 εκατ.
Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 8 9,1 εκατ.
Μικροσκόπια 8 9,1 εκατ.
Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 8 9,1 εκατ.
Σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς 8 9,1 εκατ.
Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας 8 9,1 εκατ.
Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 8 9,1 εκατ.
Ψυγεία 8 9,1 εκατ.
Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας 8 9,1 εκατ.
Κλίβανος 8 9,1 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 65 398,9 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 59 1,4 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 52 77,4 χιλ.
Διάφορα είδη 44 ---
Ορθοπεδικά υλικά 36 15,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 31 347,0 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 20 2,4 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 18 1,3 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 17 22,3 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 14 9,7 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 14 1,3 εκατ.
Γραφική ύλη 14 369,7 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 13 9,1 εκατ.
Καθετήρες 13 119,2 χιλ.
Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 12 9,6 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 12 4,2 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 12 881,9 χιλ.
Τράπεζες χειρουργείου 11 9,6 εκατ.
Απινιδωτής 11 9,5 εκατ.
Συσκευές αναισθησίας 10 9,5 εκατ.
Κλίβανος 10 9,5 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 10 6,8 εκατ.
Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 9 9,2 εκατ.
Καρδιογράφοι 9 9,1 εκατ.
Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 9 9,1 εκατ.
Μικροσκόπια 9 9,1 εκατ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 9 431,2 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 9 298,6 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 9 283,7 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 9 268,8 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 76 436,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 70 1,4 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 53 81,4 χιλ.
Διάφορα είδη 49 4,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 41 16,7 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 32 504,9 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 22 2,1 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 20 2,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 17 2,0 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 17 22,3 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 16 4,2 εκατ.
Γραφική ύλη 15 415,6 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 14 9,7 εκατ.
Καθετήρες 14 251,9 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 13 9,1 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 12 10,0 εκατ.
Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 12 9,6 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 12 881,9 χιλ.
Τράπεζες χειρουργείου 11 9,6 εκατ.
Απινιδωτής 11 9,5 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 11 301,4 χιλ.
Συσκευές αναισθησίας 10 9,5 εκατ.
Κλίβανος 10 9,5 εκατ.
Μικροσκόπια 10 9,1 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 10 1,2 εκατ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 10 431,6 χιλ.
Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 9 9,2 εκατ.
Καρδιογράφοι 9 9,1 εκατ.
Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 9 9,1 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων 9 298,6 χιλ.

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση