Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1179 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


41006 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4432 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

17,5 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες διαφήμισης 27 19,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 4 6,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 4 ---
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 4 ---
Διάφορα είδη 4 ---
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 23,7 εκατ.
Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 2 434,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 2 180,5 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 2 162,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 2 89,0 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 2 80,0 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 2 75,9 χιλ.
Υδραυλικές εργασίες 2 54,8 χιλ.
Εργασίες πλακόστρωσης 2 52,4 χιλ.
Περιφράξεις 2 22,4 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2 244
Δημοσιεύσεις 2 52
Εντομοκτόνα 1 5,4 εκατ.
Οργανικές ενώσεις με αζωτούχο ρίζα 1 5,4 εκατ.
Παγίδες 1 5,4 εκατ.
Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1 1,6 εκατ.
Υδραυλικά έργα 1 1,5 εκατ.
Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1 1,2 εκατ.
Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 1,2 εκατ.
Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων 1 1,2 εκατ.
Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες κατάρτισης 1 890,0 χιλ.
Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 248,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες διαφήμισης 115 122,5 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 31 216,8 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 26 9,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 20 20,0 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 14 2,6 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 14 2,4 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 13 2,1 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 13 9,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 11 314,3 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 11 ---
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 10 12,1 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 9 2,6 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 9 579,2 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 9 362,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 8 2,9 εκατ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 8 1,0 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 8 255,9 χιλ.
Διάφορα είδη 8 1,9 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 7 2,7 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 7 1,0 εκατ.
Γραφική ύλη 7 126,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 32,1 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 7 3,1 χιλ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 6 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 6 448,4 χιλ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 6 378,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 6 252,2 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 6 192,0 χιλ.
Υπηρεσίες ξενάγησης 6 ---
Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 5 6,4 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες διαφήμισης 115 122,5 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 45 36,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 37 19,7 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 34 216,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 33 72,7 χιλ.
Έργα οδοποιίας 29 79,1 εκατ.
Διάφορα είδη 25 2,5 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 25 ---
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 23 838,8 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 21 3,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 21 3,2 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 20 13,1 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 19 2,8 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 19 278,2 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 16 747,3 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 15 5,0 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 14 503,6 χιλ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 13 675,5 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 13 579,8 χιλ.
Γραφική ύλη 13 221,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 12 3,4 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 11 5,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 11 5,3 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 11 1,9 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 11 1,5 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 11 1,1 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 11 342,3 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 11 217,4 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 11 202,8 χιλ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 10 1,0 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες διαφήμισης 115 122,5 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 95 78,1 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 91 269,2 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 85 70,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 84 205,5 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 76 54,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 56 87,6 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 55 1,3 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 43 6,6 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 41 7,4 εκατ.
Διάφορα είδη 38 11,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 31 298,8 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 29 12,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 29 1,6 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 27 4,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 27 1,0 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 26 3,4 εκατ.
Γραφική ύλη 26 551,9 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 26 444,4 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 25 9,7 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 25 9,5 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 25 2,0 εκατ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 25 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 23 4,8 εκατ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 22 852,3 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 21 1,8 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 19 4,1 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 18 321,2 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 18 210,2 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 17 3,1 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία