Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1193 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


40212 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4431 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,2 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 14 17,6 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 11 48,6 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 10 628
Διάφορα ανταλλακτικά 7 10,7 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 7 9,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 7 1,2 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 4 139,3 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 4 38,3 χιλ.
Γραφική ύλη 4 21,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4 13,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 4 9,7 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 4 8,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 4 ---
Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 3 2,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 3 428,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 3 70,6 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 3 65,5 χιλ.
Μελάνια 3 58,1 χιλ.
Διάφορα είδη 3 14,7 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 3 10,4 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας 3 0
Οπωροκηπευτικά 2 968,3 χιλ.
Κατεψυγμένα λαχανικά 2 968,3 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 968,3 χιλ.
Κατεψυγμένα ψάρια 2 968,3 χιλ.
Προϊόντα αρτοποιίας 2 968,3 χιλ.
Ελαιόλαδο 2 968,3 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 2 770,7 χιλ.
Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης 2 302,3 χιλ.
Ηθμός διάλυσης 2 201,1 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 51 24,4 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 31 128,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 30 184,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 28 520,8 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 25 7,6 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 22 14,8 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 15 307,9 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 13 900,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 11 58,1 χιλ.
Γραφική ύλη 10 79,0 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 10 8,6 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 9 190,1 χιλ.
Μελάνια 8 176,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 8 13,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 7 526,6 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 7 392,6 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 7 385,8 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 7 189,4 χιλ.
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 7 182,3 χιλ.
Σύριγγες 7 128,4 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 7 51,5 χιλ.
Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 6 520,6 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 6 287,7 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 6 87,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 6 86,7 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 6 63,3 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 6 48,7 χιλ.
Διάφορα είδη 6 32,4 χιλ.
Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 5 4,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 5 1,2 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 73 33,4 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 48 288,7 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 46 139,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 42 20,8 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 34 637,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 28 67,5 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 21 418,8 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 18 1,0 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 16 248,0 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 15 7,5 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 15 67,1 χιλ.
Διάφορα είδη 14 32,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 13 2,5 εκατ.
Γραφική ύλη 13 186,9 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 13 29,0 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 12 3,1 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 12 199,9 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 11 2,9 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 11 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 10 1,4 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 10 783,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 10 531,7 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 10 407,2 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 10 329,5 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 10 229,9 χιλ.
Μελάνια 10 178,6 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 9 13,2 εκατ.
Υδραυλικά έργα 9 2,3 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 9 1,5 εκατ.
Έργα οδοποιίας 9 1,0 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 162 52,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 104 835,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 97 206,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 83 35,2 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 67 444,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 65 2,3 εκατ.
Διάφορα είδη 42 36,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 35 262,9 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 33 4,1 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 33 1,3 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 31 11,2 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 28 10,5 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 28 35,1 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 27 11,2 εκατ.
Γραφική ύλη 27 439,1 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 25 1,3 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 25 789,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 25 625,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 24 959,5 χιλ.
Μελάνια 24 433,6 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 23 9,3 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 23 4,0 εκατ.
Έργα οδοποιίας 22 42,8 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 21 269,0 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 21 68,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 19 1,9 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 18 44,3 εκατ.
Ελαιόλαδο 18 24,4 εκατ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 18 20,6 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 18 1,5 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία