Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1153 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


35214 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4103 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

8,4 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 11 8,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 7 540,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 7 22,0 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 6 51,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 5 18,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 5 ---
Ελαιόλαδο 3 3,8 εκατ.
Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά 3 3,8 εκατ.
Χοιρινό κρέας 3 2,7 εκατ.
Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 3 2,2 εκατ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3 550,2 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3 117,6 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 104,0 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 3 92,2 χιλ.
Αναλώσιμα έγχυσης 3 60,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 32,7 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 3 24,6 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 3 18,5 χιλ.
Καθετήρες 3 15,3 χιλ.
Υπηρεσίες δημοπρασίας 3 10,6 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 3 3,5 χιλ.
Μελάνια 3 1,4 χιλ.
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 3 48
Ορθοπεδικά υλικά 3 ---
Τοματοπολτός 2 3,4 εκατ.
Ρύζι 2 3,4 εκατ.
Σαμπουάν 2 2,8 εκατ.
Φακές 2 2,8 εκατ.
Κοτόπουλα 2 2,6 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 2 2,5 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 42 635,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 23 4,4 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 18 95,7 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 17 65,4 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 14 3,3 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 14 2,7 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 12 82,7 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 10 2,4 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 10 748,9 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 9 ---
Υπηρεσίες δημοπρασίας 8 520,3 χιλ.
Γραφική ύλη 8 174,0 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 8 76,2 χιλ.
Διάφορα είδη 8 ---
Εργασίες επισκευής οδών 7 1,4 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7 853,7 χιλ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 7 608,3 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 7 171,6 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 7,9 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 7 5,4 χιλ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 6 2,7 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 6 2,7 εκατ.
Έπιπλα 6 1,1 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 6 847,3 χιλ.
Καύσιμα 6 639,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 6 497,5 χιλ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 6 367,3 χιλ.
Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 6 351,4 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 6 284,9 χιλ.
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 6 218,5 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 57 665,6 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 34 91,2 χιλ.
Έργα οδοποιίας 33 7,8 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 32 250,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 24 2,9 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 21 6,1 εκατ.
Διάφορα είδη 21 6,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 19 97,6 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 17 1,0 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 15 2,6 εκατ.
Εργασίες επισκευής οδών 14 6,6 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 14 3,3 εκατ.
Γραφική ύλη 14 319,0 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 14 202,0 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 14 72,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 13 2,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 13 2,1 εκατ.
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 13 338,0 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 11 3,5 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 11 558,7 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 11 362,5 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 11 238,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 11 158,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 11 85,0 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 11 12,8 χιλ.
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 10 16,5 εκατ.
Υπηρεσίες δημοπρασίας 10 771,6 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 10 8,8 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 10 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 9 2,3 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 91 2,7 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 86 242,8 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 68 441,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 63 563,9 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 54 17,1 εκατ.
Έργα οδοποιίας 52 24,1 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 46 1,3 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 46 45,1 χιλ.
Διάφορα είδη 40 6,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 37 111,2 εκατ.
Καθετήρες 29 232,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 28 206,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 27 1,6 εκατ.
Γραφική ύλη 27 527,1 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 26 9,0 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 26 2,9 εκατ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 25 282,5 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 23 112,5 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 23 8,4 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 23 3,4 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 22 77,4 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 21 9,7 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 21 6,4 εκατ.
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 21 3,3 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 21 204,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 20 1,3 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 20 1,1 εκατ.
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 19 595,8 χιλ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 18 4,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 18 1,2 εκατ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία