Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1156 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


39777 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4360 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,0 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5 17,0 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 3 1,8 εκατ.
Έργα οδοποιίας 3 564,5 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 218,0 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3 85,0 χιλ.
Διάφορα είδη 3 ---
Ορθοπεδικά υλικά 3 ---
Πετρέλαιο θέρμανσης 2 556,8 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 2 556,8 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 2 556,8 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 376,6 χιλ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 2 287,5 χιλ.
Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2 272,4 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 2 176,3 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 2 128,8 χιλ.
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2 48,4 χιλ.
Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2 45,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 2 7,3 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 2 3,4 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 2 1,6 χιλ.
Γραφική ύλη 2 40
Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 2 ---
Καύσιμα 2 ---
Αποχετευτικοί αγωγοί 2 ---
Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1 6,9 εκατ.
Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1 6,9 εκατ.
Σύνδεσμοι αγωγών 1 6,9 εκατ.
Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα 1 6,9 εκατ.
Καμπύλες 1 6,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 1 3,4 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 55 335,4 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 32 76,1 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 24 12,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 22 39,9 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 20 224,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 18 3,8 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 16 6,4 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 14 4,7 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 13 44,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 12 1,7 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 9 3,2 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 9 316,8 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 9 168,5 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 8 1,3 εκατ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 8 805,2 χιλ.
Γραφική ύλη 8 414,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 8 266,0 χιλ.
Καύσιμα 8 180,0 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 8 14,5 χιλ.
Διάφορα είδη 8 500
Διάφορα ανταλλακτικά 7 5,9 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 7 805,8 χιλ.
Έντυπα 7 171,0 χιλ.
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 6 345,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 6 306,1 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 6 202,0 χιλ.
Μελάνια 6 152,7 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 6 121,6 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 6 97,9 χιλ.
Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 5 5,9 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 86 81,8 χιλ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 55 335,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 43 44,9 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 37 564,0 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 34 7,4 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 34 87,7 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 33 29,7 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 29 8,2 εκατ.
Έργα οδοποιίας 26 7,7 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 19 5,2 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 18 81,2 χιλ.
Γραφική ύλη 17 534,1 χιλ.
Διάφορα είδη 17 500
Εργασίες συντήρησης οδών 16 2,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 16 529,8 χιλ.
Καύσιμα 16 521,6 χιλ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 15 4,2 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 14 5,9 εκατ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 13 3,7 εκατ.
Μελάνια 13 282,6 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 12 1,9 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 12 274,7 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 12 223,0 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 11 7,3 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 11 6,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 11 6,5 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 11 3,8 εκατ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 11 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 11 864,4 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 10 4,5 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 235 257,3 χιλ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 96 694,7 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 75 738,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 72 227,3 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 66 86,7 χιλ.
Έργα οδοποιίας 64 43,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 60 228,7 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 50 224,5 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 48 2,3 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 48 87,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 43 228,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 39 421,9 χιλ.
Διάφορα είδη 38 12,0 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 37 6,1 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 35 7,5 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 34 336,1 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 32 1,8 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 28 1,3 εκατ.
Γραφική ύλη 28 684,7 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 26 1,3 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 24 6,1 εκατ.
Καύσιμα 23 1,5 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 23 1,2 εκατ.
Μελάνια 23 437,1 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 22 7,8 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 22 4,9 εκατ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 21 22,8 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 21 123,2 χιλ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 20 170,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 20 6,0 εκατ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία