Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1196 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


40408 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4434 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,1 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 6 9,7 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 4 698,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 4 19,6 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 3 21,9 χιλ.
Κατεψυγμένα ψάρια 2 219,5 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2 134,8 χιλ.
Εργασίες μόνωσης 2 60,0 χιλ.
Ιατρικά αέρια 2 35,6 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 2 11,3 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 2 4,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2 ---
Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 2 ---
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1 724,8 χιλ.
Άσβεστος 1 656,7 χιλ.
Υλικά κατασκευής οδών 1 656,7 χιλ.
Προϊόντα σκυροδέματος 1 656,7 χιλ.
Αντλίες σκυροδέματος 1 656,7 χιλ.
Έτοιμο σκυρόδεμα 1 656,7 χιλ.
Πλάκες λιθοστρώσεως 1 656,7 χιλ.
Αδρανή υλικά 1 656,7 χιλ.
Πλάκες από σκυρόδεμα 1 656,7 χιλ.
Τσιμέντο 1 656,7 χιλ.
Καύσιμα 1 501,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων μετάδοσης κίνησης μηχανών έλξης συρμών 1 345,0 χιλ.
Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 1 292,3 χιλ.
Προϊόντα ζυμαρικών 1 219,5 χιλ.
Κρέας 1 219,5 χιλ.
Παστεριωμένο γάλα 1 219,5 χιλ.
Κινητήρες εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη μέσω σπινθηριστή 1 200,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 1 193,5 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 28 55,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 21 32,4 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 18 2,2 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 18 19,7 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 12 7,9 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 11 147,5 χιλ.
Διάφορα είδη 10 53,5 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 9 111,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 9 11,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 9 5,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 8 1,4 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 7 105,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 4,1 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 6 1,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 6 1,1 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 6 1,0 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6 316,8 χιλ.
Σωληνώσεις και εξαρτήματα 6 176,0 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 6 125,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 5 3,3 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες 5 2,0 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 5 1,3 εκατ.
Έργα οδοποιίας 5 1,2 εκατ.
Βιοϊατρικός εξοπλισμός 5 728,5 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 5 699,8 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 5 440,0 χιλ.
Εργασίες πυροπροστασίας 5 318,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 5 280,6 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 5 254,5 χιλ.
Οικοδομικά υλικά 5 133,4 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 63 20,5 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 50 210,2 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 42 46,2 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 34 4,0 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 31 2,9 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 28 40,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 27 293,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 23 244,4 χιλ.
Διάφορα είδη 20 473,6 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 18 450,4 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 17 4,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 15 383,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 15 24,1 χιλ.
Έργα οδοποιίας 14 4,9 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 14 589,7 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 13 490,5 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 12 87,3 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 11 164,8 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 11 127,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 11 12,3 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 10 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 9 3,8 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 9 2,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 9 649,9 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 9 437,7 χιλ.
Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 9 242,1 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 9 66,5 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 8 3,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες 8 2,0 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 8 1,9 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 120 1,6 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 113 45,4 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 87 264,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 76 733,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 75 1,3 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 68 711,2 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 47 11,5 εκατ.
Διάφορα είδη 45 503,7 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 39 222,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 38 12,3 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 38 1,4 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 37 360,7 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 35 1,6 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 35 1,5 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 33 981,9 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 31 6,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 30 20,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 28 167,6 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 27 635,9 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 26 2,5 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 24 20,4 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 24 6,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 24 969,4 χιλ.
Μελάνια 21 322,9 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 20 6,9 εκατ.
Γραφική ύλη 20 602,3 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 20 293,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 18 6,3 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 18 3,9 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 18 176,8 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία