Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1147 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


34931 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4131 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

5,4 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 16 90
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 11 21,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 8 327,4 χιλ.
Έργα οδοποιίας 7 2,1 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 394,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 7 4,3 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 3,8 χιλ.
Διάφορα είδη 7 ---
Υπηρεσίες φύλαξης 6 6,5 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 6 7,5 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 6 6,5 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 5 283,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 5 71,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 5 4,3 χιλ.
Καύσιμα 4 587,6 χιλ.
Γραφική ύλη 4 90,8 χιλ.
Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 4 84,4 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 3 2,9 εκατ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 3 1,1 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 3 200,9 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3 79,8 χιλ.
Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3 58,0 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες 3 40,0 χιλ.
Γεύματα νοσοκομείου 3 ---
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 ---
Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος 2 951,6 χιλ.
Φακές 2 729,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 2 727,8 χιλ.
Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2 379,8 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς 2 373,4 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 36 37,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 35 62,0 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 28 436,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 27 449,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 18 16,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 16 825,1 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 15 3,0 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 14 8,1 χιλ.
Διάφορα είδη 14 3,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 11 288,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 10 5,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 10 59,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 9 415,2 χιλ.
Γραφική ύλη 9 195,6 χιλ.
Μελάνια 9 163,6 χιλ.
Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας 8 7,5 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 8 3,2 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 8 398,5 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 7 6,7 εκατ.
Καύσιμα 7 1,5 εκατ.
Απορριμματοφόροι κάδοι 7 766,8 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 7 494,6 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7 358,8 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 7 86,3 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 7 65,6 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 7 36,0 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 7 7,1 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 1,0 εκατ.
Απολυμαντικά 6 243,9 χιλ.
Οικοδομικά υλικά 6 30,7 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 65 187,9 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 60 3,5 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 60 110,3 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 42 3,2 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 36 1,5 εκατ.
Διάφορα είδη 29 3,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 26 95,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 21 1,1 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 19 2,5 εκατ.
Έργα οδοποιίας 17 21,5 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 17 367,1 χιλ.
Γραφική ύλη 16 362,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 16 8,7 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 15 561,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 15 91,7 χιλ.
Καύσιμα 14 62,9 εκατ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 14 1,7 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 14 513,7 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 13 6,2 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 13 342,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 13 59,5 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 13 14,8 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 12 2,4 εκατ.
Απορριμματοφόροι κάδοι 12 1,1 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 11 12,1 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 11 1,3 εκατ.
Απολυμαντικά 11 363,7 χιλ.
Οικοδομικά υλικά 11 274,5 χιλ.
Μελάνια 11 233,5 χιλ.
Καθετήρες 11 29,6 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 118 218,4 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 117 452,3 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 82 3,6 εκατ.
Διάφορα είδη 72 5,5 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 60 3,5 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 58 1,2 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 57 1,5 εκατ.
Έργα οδοποιίας 35 26,3 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 32 16,9 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 31 8,5 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 30 39,1 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 29 1,7 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 29 377,0 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 28 2,3 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 27 7,0 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 27 75,0 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 26 37,9 εκατ.
Γραφική ύλη 26 872,6 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 25 2,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 24 7,9 εκατ.
Καύσιμα 23 64,0 εκατ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 23 23,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 23 2,5 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 23 177,9 χιλ.
Μελάνια 22 489,5 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 21 11,9 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 20 8,5 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 20 1,5 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 19 121,2 χιλ.
Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων 18 15,0 εκατ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση