Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1179 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


38629 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4354 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

12,5 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 11 680
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 10 2,6 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 9 4,7 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 7 4,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 6 1,1 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 5 7,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 5 660,3 χιλ.
Γραφική ύλη 5 60,2 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 4 741,0 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 4 194,0 χιλ.
Έντυπα 4 35,8 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 4 15,6 χιλ.
Ιατρικά βοηθήματα 4 ---
Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3 171,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3 126,8 χιλ.
Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 3 116,5 χιλ.
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3 59,7 χιλ.
Μελάνια 3 28,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 3 6,4 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 3 2,6 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 3 1,7 χιλ.
Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων 3 ---
Ορθοπεδικά υλικά 3 ---
Κρέας 2 6,8 εκατ.
Έργα οδοποιίας 2 1,5 εκατ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 2 727,4 χιλ.
Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων 2 727,4 χιλ.
Καύσιμα 2 597,6 χιλ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 2 586,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 2 149,8 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 31 32,4 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 30 6,7 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 24 22,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 20 3,5 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 20 102,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 19 18,8 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 18 30,1 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 12 2,5 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 11 518,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 10 29,6 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 10 44,7 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 9 1,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 9 77,2 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 9 ---
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 8 2,1 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 7 17,3 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 7 7,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 7 1,8 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 7 1,0 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 7 703,2 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 7 310,8 χιλ.
Γραφική ύλη 7 62,2 χιλ.
Καύσιμα 6 7,1 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 517,7 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 6 417,1 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 6 299,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 6 199,3 χιλ.
Διάφορα είδη 6 ---
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5 447,3 χιλ.
Περίπτερα εκθέσεων 5 359,7 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 49 358,3 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 41 122,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 37 30,1 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 36 10,0 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 33 41,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 32 6,7 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 28 49,6 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 22 672,5 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 21 7,5 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 21 880,1 χιλ.
Διάφορα είδη 20 1,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 19 31,4 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 18 171,6 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 15 24,8 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 15 1,2 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 14 5,7 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 14 51,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση 14 ---
Γραφική ύλη 13 92,0 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 12 2,5 εκατ.
Καθετήρες 12 109,5 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 10 7,3 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 10 2,4 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 10 703,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 10 263,1 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 10 169,8 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 10 ---
Καύσιμα 9 7,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 9 2,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 9 370,8 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 127 129,9 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 94 255,5 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 86 56,2 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 84 576,4 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 62 12,9 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 62 1,2 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 41 55,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 40 72,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 39 10,6 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 39 6,7 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 37 181,2 χιλ.
Διάφορα είδη 37 9,3 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 36 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 30 10,6 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 30 7,4 εκατ.
Γραφική ύλη 30 540,2 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 28 30,5 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 28 881,7 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 27 8,4 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 27 657,7 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 20 3,7 εκατ.
Καθετήρες 20 125,7 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 20 61,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 19 4,1 εκατ.
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 19 1,7 εκατ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 19 723,2 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 18 3,4 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 18 229,3 χιλ.
Καύσιμα 17 7,5 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 17 1,8 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία