Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1194 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


40246 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4415 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,3 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 12 112,4 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 9 1,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 8 8,4 χιλ.
Έργα οδοποιίας 5 1,5 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 5 46,6 χιλ.
Γραφική ύλη 4 79,2 χιλ.
Οξυγόνο 4 73,0 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 4 18,1 χιλ.
Διάφορα είδη 4 ---
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4 ---
Ιατρική γάζα 3 212,1 χιλ.
Εκτυπωτικό χαρτί 3 125,9 χιλ.
Μικρά φορτηγά 3 71,6 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 3 3,2 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 3 226
Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 3 ---
Φυσικό αέριο 2 12,7 εκατ.
Καύσιμα ντίζελ (EN 590) 2 12,7 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 2 12,7 εκατ.
Λογιστικές υπηρεσίες 2 3,4 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 968,3 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 2 173,0 χιλ.
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 2 159,2 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 2 119,8 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 2 118,7 χιλ.
Κλίβανος 2 79,0 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2 76,5 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 2 69,5 χιλ.
Καύσιμα 2 60,8 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 2 60,0 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 34 58,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 21 756,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 20 34,3 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 17 176,7 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 17 64,6 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 14 3,1 χιλ.
Έργα οδοποιίας 12 1,9 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 11 211,2 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 11 138,1 χιλ.
Γραφική ύλη 10 154,5 χιλ.
Διάφορα είδη 10 ---
Εργασίες συντήρησης οδών 8 2,4 εκατ.
Μελάνια 8 98,7 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 7 1,4 εκατ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 7 115,5 χιλ.
Βιοϊατρικός εξοπλισμός 6 442,4 χιλ.
Εργαστηριακές υπηρεσίες 6 114,4 χιλ.
Χειρουργικά γάντια 6 78,7 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 5 173,2 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 5 137,3 χιλ.
Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 5 70,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 5 20,5 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 5 5,7 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 5 3,7 χιλ.
Καθετήρες 5 ---
Αμόλυβδη βενζίνη 4 14,2 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 4 1,6 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 4 1,3 εκατ.
Εργασίες μόνωσης στέγης 4 1,3 εκατ.
Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 4 1,3 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 83 110,1 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 41 485,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 35 8,9 χιλ.
Διάφορα είδη 33 106,3 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 32 33,5 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 31 767,4 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 28 5,6 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 28 158,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 26 895,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 19 312,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 16 5,8 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 14 5,1 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 13 2,4 εκατ.
Γραφική ύλη 13 170,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 12 3,9 εκατ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 12 2,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 12 180,4 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 11 16,4 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 11 3,7 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 11 2,7 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 11 152,6 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 11 66,1 χιλ.
Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 10 70,6 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 9 133,2 χιλ.
Μελάνια 9 99,1 χιλ.
Χειρουργικά γάντια 8 98,7 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 8 8,2 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 7 2,4 εκατ.
Βιοϊατρικός εξοπλισμός 7 442,4 χιλ.
Καύσιμα 7 321,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 212 171,4 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 89 563,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 79 31,2 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 74 258,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 65 831,9 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 57 1,2 εκατ.
Έργα οδοποιίας 53 23,1 εκατ.
Διάφορα είδη 44 156,4 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 42 9,6 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 35 1,1 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 35 115,0 χιλ.
Γραφική ύλη 29 1,1 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 28 385,5 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 25 2,8 εκατ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 25 2,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 24 24,8 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 24 11,8 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 23 4,2 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 23 144,5 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 21 285,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 20 6,5 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 20 4,3 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 20 265,1 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 18 96,0 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 18 242,3 χιλ.
Καθετήρες 16 8,7 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 15 9,1 εκατ.
Καύσιμα 15 4,4 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 15 446,0 χιλ.
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 14 679,0 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία