Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1174 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


36459 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4219 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

11,5 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 26 57,9 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 16 56,1 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 15 8,8 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 11 29,8 χιλ.
Γραφική ύλη 10 99,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 10 65,1 χιλ.
Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 8 18,9 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 7 1,4 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 6 80,8 χιλ.
Μάσκες ιατρικών αερίων 5 38,2 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 4 5,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 4 5,0 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 4 4,0 εκατ.
Έργα οδοποιίας 4 1,1 εκατ.
Απολυμαντικά 4 313,7 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 4 120,0 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 4 20,5 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 3 5,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 3 1,5 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 3 1,1 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3 327,0 χιλ.
Φάκελοι 3 214,1 χιλ.
Ραδιοϊσότοπα 3 140,7 χιλ.
Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 3 122,1 χιλ.
Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 3 40,3 χιλ.
Βιοϊατρικός εξοπλισμός 3 10,9 χιλ.
Ιατρικά βοηθήματα 3 8,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 3 1,3 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 3 800
Διάφορα είδη 3 ---
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 60 184,9 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 35 163,9 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 34 99,1 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 33 172,8 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 24 28,0 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 16 6,5 εκατ.
Διάφορα είδη 16 133,1 χιλ.
Γραφική ύλη 15 188,8 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 14 6,4 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 14 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 13 739,5 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 12 6,0 εκατ.
Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 12 40,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 11 29,9 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 11 83,5 χιλ.
Απολυμαντικά 10 485,2 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 9 5,2 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 9 1,1 εκατ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 9 91,9 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 9 91,0 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 8 62,5 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 8 61,6 χιλ.
Καλλιέργειες μικροβιολογίας 8 2,7 χιλ.
Υπηρεσίες που αφορούν ιδιόκτητα ακινήτα 8 85
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 7 1,9 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 7 1,3 εκατ.
Γάντια μιας χρήσης 7 222,3 χιλ.
Καθετήρες 7 42,7 χιλ.
Ιατρικά βοηθήματα 7 8,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 6 1,6 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 144 1,4 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 127 1,3 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 86 254,9 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 58 281,6 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 48 164,4 χιλ.
Διάφορα είδη 42 133,9 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 41 88,5 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 40 93,3 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 29 7,3 εκατ.
Γραφική ύλη 29 634,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 28 9,9 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 28 103,6 χιλ.
Έργα οδοποιίας 27 58,5 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 27 10,0 εκατ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 24 32,7 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 24 910,0 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 22 14,1 εκατ.
Απολυμαντικά 22 587,5 χιλ.
Καθετήρες 21 171,8 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 20 2,3 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 19 70,9 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 19 9,4 εκατ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 18 276,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 17 3,0 εκατ.
Δίκτυο τηλεφωνίας 15 491,4 εκατ.
Τηλεφωνικές συνδέσεις 15 491,4 εκατ.
Δίκτυο τηλεπικοινωνιών 15 491,4 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 15 1,3 εκατ.
Μελάνια 15 314,9 χιλ.
Ιατρικά βοηθήματα 15 8,7 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία