Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1187 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


41565 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4459 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

18,4 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 15 42,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 11 3,7 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 10 145,9 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 7 116,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 7 106,9 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 7 2,2 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 1,7 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 5 198,8 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 5 129,5 χιλ.
Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών 5 25,0 χιλ.
Μέρη αεροσυμπιεστών 5 ---
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 4 4,2 εκατ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 4 966,8 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 4 933,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 4 236,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4 78,9 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 4 ---
Έργα οδοποιίας 3 2,8 εκατ.
Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου 3 2,5 εκατ.
Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 3 801,4 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 3 703,2 χιλ.
Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών 3 248,3 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 3 169,0 χιλ.
Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 3 153,3 χιλ.
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3 120,0 χιλ.
Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 3 104,8 χιλ.
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 3 51,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 3 6,0 χιλ.
Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 3 3,7 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 3 3,0 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 34 134,5 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 28 60,3 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 19 10,3 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 19 197,2 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 17 43,1 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 15 1,4 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 15 99,1 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 14 749,1 χιλ.
Έργα οδοποιίας 12 19,9 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 12 2,4 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 11 10,4 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 11 2,6 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 10 775,7 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 10 302,8 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 9 2,0 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 9 229,9 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 9 130,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 8 3,7 εκατ.
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 7 81,5 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 7 2,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 7 241,3 χιλ.
Γραφική ύλη 7 234,4 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 13,4 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 6 4,3 εκατ.
Καύσιμα 6 2,7 εκατ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 6 1,3 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 6 1,3 εκατ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 6 171,9 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 6 147,2 χιλ.
Διάφορα είδη 6 59,6 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 50 351,3 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 48 60,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 39 252,1 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 33 16,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 32 222,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 31 10,7 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 28 564,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 25 27,7 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 24 2,5 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 18 86,2 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 17 5,5 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 17 550,1 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 16 869,0 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 16 2,7 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 15 10,8 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 15 3,3 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 13 840,8 χιλ.
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 13 486,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 13 234,0 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 13 190,6 χιλ.
Διάφορα είδη 13 65,4 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 12 7,3 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 12 4,5 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 12 2,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 12 835,4 χιλ.
Γραφική ύλη 12 352,1 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 12 169,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 11 6,8 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 11 2,1 εκατ.
Διάφορες υπηρεσίες 11 12,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 113 209,9 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 101 460,5 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 95 762,5 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 66 11,2 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 58 773,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 54 581,6 χιλ.
Υπηρεσίες διαφήμισης 44 35,6 χιλ.
Έργα οδοποιίας 43 35,6 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 43 4,1 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 43 19,5 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 40 69,5 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 37 566,0 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 35 7,0 εκατ.
Γραφική ύλη 35 890,5 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 34 4,0 εκατ.
Διάφορες υπηρεσίες 34 47,2 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 31 676,7 χιλ.
Διάφορα είδη 30 115,8 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 28 11,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 27 2,9 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 26 5,1 εκατ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 25 974,8 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 24 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 24 626,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 23 2,2 εκατ.
Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 22 738,4 χιλ.
Μελάνια 22 418,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 21 10,3 εκατ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 21 5,1 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 20 8,2 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία