Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1155 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


39062 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4351 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

15,7 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Έργα οδοποιίας 5 29,2 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 5 152,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 4 24,7 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 3 194,5 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 3 144,9 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 3 2,3 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 3 40
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 2 613,7 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίου προοριζόμενου για κατοικίες 2 360,0 χιλ.
Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης 2 193,5 χιλ.
Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία 2 120,0 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 2 93,5 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 24,9 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 2 22,4 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 2 6,3 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2 3,8 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2 2,2 χιλ.
Ειδικά οχήματα 1 650,9 χιλ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1 650,9 χιλ.
Ημιφορτηγά 1 650,9 χιλ.
Ανυψωτικά οχήματα 1 650,9 χιλ.
Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1 650,9 χιλ.
Τροχοφόροι φορτωτές 1 650,9 χιλ.
Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1 650,9 χιλ.
Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 1 650,9 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1 435,0 χιλ.
Εργασίες σταθεροποίησης εδάφους 1 346,8 χιλ.
Καύσιμα 1 254,8 χιλ.
Βιβλία διδασκαλίας 1 231,5 χιλ.
Τυπωμένα βιβλία 1 231,5 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 107 70,2 χιλ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 40 351,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 22 2,3 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 22 102,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 21 32,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 19 2,9 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 19 2,3 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 16 181,6 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 13 249,8 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 13 32,8 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 12 76,3 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 11 2,3 εκατ.
Καθετήρες 10 411,6 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 9 1,7 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 9 328,8 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 9 85,6 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 8 309,3 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 8 193,6 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 8 19,3 χιλ.
Διάφορα είδη 8 11,5 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 8 1,6 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 8 ---
Υδρόμετρα 7 8,5 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 7 1,8 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7 723,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 7 575,1 χιλ.
Μελάνια 7 87,7 χιλ.
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 7 ---
Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 7 ---
Ημιφορτηγά 6 1,6 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 185 1,1 εκατ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 50 358,1 χιλ.
Έργα οδοποιίας 49 42,4 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 34 423,4 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 29 3,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 28 481,3 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 27 3,9 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 27 2,8 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 27 45,1 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 26 3,4 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 23 937,8 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 23 10,3 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 19 608,1 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 17 7,1 εκατ.
Διάφορα είδη 17 11,5 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 16 1,3 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 16 50,5 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 14 2,0 εκατ.
Καθετήρες 14 1,5 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 14 910,4 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 14 11,7 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 14 1
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 13 1,8 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 13 1,3 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 13 927,0 χιλ.
Μελάνια 13 215,0 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 12 7,2 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 12 2,5 εκατ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 12 2,3 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 12 955,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 356 1,2 εκατ.
Έργα οδοποιίας 93 59,6 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 62 67,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 61 820,0 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 59 7,1 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 57 63,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 54 3,6 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 50 8,0 εκατ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 50 358,1 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 45 32,3 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 44 29,0 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 43 5,1 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 38 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 34 596,7 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 32 4,0 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 31 16,6 εκατ.
Διάφορα είδη 30 11,5 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 27 7,2 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 27 595,8 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 27 262,2 χιλ.
Καύσιμα 26 2,8 εκατ.
Μελάνια 26 805,8 χιλ.
Γραφική ύλη 26 587,3 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 25 3,3 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 24 3,7 εκατ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 24 938,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 22 12,3 εκατ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 22 3,3 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 22 2,4 εκατ.
Επιταγές 22 1,3 εκατ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία