Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1183 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


39667 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4410 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

12,6 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ορθοπεδικά υλικά 5 8,3 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 5 2,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 4 440,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 4 36,3 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 3 333,2 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 3 267,4 χιλ.
Υδραυλικές εργασίες 3 ---
Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 1,1 εκατ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 2 440,5 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 2 440,5 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 2 440,5 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 2 407,3 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 2 272,6 χιλ.
Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2 272,6 χιλ.
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωλογίας 2 272,6 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων 2 272,6 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής 2 272,6 χιλ.
Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 272,6 χιλ.
Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά 2 243,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2 116,9 χιλ.
Οπωροκηπευτικά 2 78,3 χιλ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2 74,2 χιλ.
Ζωοτροφές 2 51,7 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 2 40,7 χιλ.
Έργα οδοποιίας 2 28,5 χιλ.
Μελάνια 2 20,1 χιλ.
Βιβλία διδασκαλίας 2 15,1 χιλ.
Ράμματα 2 5,6 χιλ.
Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2 2,5 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 2 1,2 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 63 6,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 28 13,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 24 67,6 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 21 11,8 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 18 9,2 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 13 55,5 χιλ.
Διάφορα είδη 13 7,8 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 11 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 10 9,1 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 9 6,1 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 8 897,1 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 8 59,2 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 7 3,4 εκατ.
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 7 1,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 7 864,7 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 7 3,5 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 6 2,3 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 6 719,8 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 6 97,1 χιλ.
Ιατρικά αέρια 6 21,6 χιλ.
Έργα οδοποιίας 5 2,2 εκατ.
Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 5 530,8 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 5 93,6 χιλ.
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 82,1 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 5 49,0 χιλ.
Γραφική ύλη 5 38,3 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 5 37,0 χιλ.
Μελάνια 5 21,2 χιλ.
Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 5 8,5 χιλ.
Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 4 4,8 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 110 8,6 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 49 133,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 47 114,2 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 43 19,3 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 32 250,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 31 11,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 28 5,1 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 22 136,1 χιλ.
Διάφορα είδη 22 36,7 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 19 4,4 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 16 3,6 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 15 2,5 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 15 106,3 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 14 2,5 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 13 9,1 εκατ.
Έργα οδοποιίας 12 7,5 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 12 10,5 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 11 3,6 εκατ.
Μελάνια 11 127,8 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 10 3,5 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 10 1,1 εκατ.
Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10 749,8 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 10 243,6 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 10 218,5 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 10 123,7 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 10 114,3 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 9 1,0 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 9 962,4 χιλ.
Γραφική ύλη 9 58,2 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 8 2,2 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 170 12,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 89 492,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 87 44,4 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 84 287,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 68 459,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 57 192,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 48 10,9 εκατ.
Διάφορα είδη 46 45,5 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 45 21,1 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 37 3,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 32 9,9 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 31 29,7 εκατ.
Έργα οδοποιίας 30 9,2 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 30 2,4 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 26 10,2 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 26 2,8 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 26 48,4 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 25 8,8 εκατ.
Γραφική ύλη 24 295,4 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 23 9,7 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 23 4,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 23 1,1 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 22 286,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 21 5,3 εκατ.
Καύσιμα 18 5,7 εκατ.
Καθετήρες 18 177,7 χιλ.
Μελάνια 18 176,8 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 17 1,9 εκατ.
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 16 2,3 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 15 3,3 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία