Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1097 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


38203 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4211 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

9,0 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 1 484
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 17 8,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 16 ---
Πετρέλαιο θέρμανσης 15 1,8 εκατ.
Έργα οδοποιίας 13 12,5 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 12 1,8 εκατ.
Επιταγές 9 540,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 9 59,7 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 8 2,6 εκατ.
Διάφορα είδη 8 ---
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 7 1,6 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 7 151,7 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 ---
Καύσιμα 6 556,7 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 6 120,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 6 66,8 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 6 17,0 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 6 1,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα 5 1,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 5 307,2 χιλ.
Γραφική ύλη 5 152,1 χιλ.
Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 5 112,6 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 5 78,9 χιλ.
Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 5 54,1 χιλ.
Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 5 39,3 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 5 ---
Υπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης 5 ---
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 5 ---
Ιατρικές συσκευές 4 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 4 679,7 χιλ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 4 417,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 66 48,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 39 139,1 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 32 ---
Πετρέλαιο θέρμανσης 26 6,8 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 26 19,3 χιλ.
Έργα οδοποιίας 24 15,7 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 24 6,9 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 24 82,6 χιλ.
Διάφορα είδη 24 46,0 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 18 8,1 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 18 ---
Διάφορα ανταλλακτικά 17 62,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 14 5,3 εκατ.
Καύσιμα 14 961,2 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 13 159,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 11 1,4 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 11 747,7 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 11 155,0 χιλ.
Γραφική ύλη 10 2,0 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 10 1,9 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 9 2,5 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 9 841,7 χιλ.
Επιταγές 9 540,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 9 357,2 χιλ.
Μελάνια 9 133,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 9 35,2 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 8 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 8 1,0 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 8 216,5 χιλ.
Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 8 193,0 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 105 621,1 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 87 254,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 69 8,4 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 62 12,5 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 58 690,3 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 56 123,4 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 52 22,1 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 46 1,0 εκατ.
Διάφορα είδη 45 46,3 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 44 13,5 εκατ.
Έργα οδοποιίας 40 19,1 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 33 67,9 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 30 16,0 εκατ.
Καύσιμα 29 7,0 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 28 350,3 χιλ.
Γραφική ύλη 25 2,2 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 25 728,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 24 3,7 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 22 2,1 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 22 1,7 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 21 95,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 20 471,7 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 18 396,3 χιλ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 18 52,9 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 17 293,1 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 16 6,2 εκατ.
Ράμματα 16 71,3 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 15 2,9 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 15 1,9 εκατ.
Μελάνια 15 134,4 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία