Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1199 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


40496 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4410 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,0 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 5 38,6 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 3 718
Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 67,8 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2 59,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις 2 51,9 χιλ.
Φουσκωτά σκάφη 2 645
Μονάδες αποθήκευσης 2 ---
Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών 1 6,3 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 1 4,4 εκατ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 1 409,4 χιλ.
Εγκατάσταση οδικών πινακίδων 1 403,2 χιλ.
Νοσοκομειακές κλίνες 1 80,6 χιλ.
Συσκευές ακτινοσκόπησης 1 68,5 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 1 60,0 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1 59,7 χιλ.
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων 1 59,7 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1 59,7 χιλ.
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1 59,7 χιλ.
Υπηρεσίες πιστοποίησης 1 59,7 χιλ.
Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 1 51,9 χιλ.
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1 48,4 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 1 48,4 χιλ.
Εκχιονιστήρες 1 48,2 χιλ.
Εξοπλισμός οχημάτων έκτακτης ανάγκης 1 48,2 χιλ.
Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 1 48,2 χιλ.
Εξοπλισμοί διάγνωσης 1 45,8 χιλ.
Συσκευές διήθησης 1 39,9 χιλ.
Γάντια μιας χρήσης 1 39,9 χιλ.
Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1 39,9 χιλ.
Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1 39,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 70 12,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 16 12,1 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 132,1 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 6 5,8 εκατ.
Έργα οδοποιίας 6 1,4 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 6 5,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 6 1,7 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 5 2,5 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 5 2,5 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 5 2,0 χιλ.
Φρένα και μέρη τους 5 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 4 1,3 εκατ.
Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 4 1,3 εκατ.
Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 4 943,3 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 4 807,4 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 4 544,1 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 4 140,0 χιλ.
Γραφική ύλη 4 33,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 4 3,4 χιλ.
Κυλινδρικοί τριβείς 4 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 3 15,0 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 3 2,5 εκατ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 3 1,1 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 3 567,4 χιλ.
Οπωροκηπευτικά 3 470,4 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 3 388,3 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 3 293,9 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 3 49,6 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3 33,9 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 3 5,5 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 75 38,8 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 33 13,3 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 16 4,7 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 16 587,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 16 4,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 15 31,1 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 14 2,4 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 13 4,3 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 11 8,8 εκατ.
Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών 11 8,1 εκατ.
Έργα οδοποιίας 10 3,6 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 9 18,8 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 9 3,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 9 2,0 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 9 756,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 9 7,7 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 8 546,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 8 86,6 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 7 3,1 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 7 1,2 εκατ.
Οπωροκηπευτικά 7 1,0 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 7 82,4 χιλ.
Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 7 68,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 6 1,3 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 6 807,4 χιλ.
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 6 195,8 χιλ.
Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6 60,3 χιλ.
Γραφική ύλη 6 57,5 χιλ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 5 2,0 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 5 1,3 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 155 279,8 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 69 52,7 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 60 1,1 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 49 272,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 45 3,6 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 34 120,3 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 32 20,2 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 28 9,7 εκατ.
Έργα οδοποιίας 28 7,9 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 25 6,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 22 6,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 22 854,6 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 21 60,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 20 1,3 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 19 26,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 16 22,5 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 16 7,8 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 16 1,4 εκατ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 16 20,4 χιλ.
Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων 15 11,3 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 15 5,7 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 15 1,3 εκατ.
Διάφορα είδη 15 899
Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών 14 970,3 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 14 847,4 χιλ.
Μελάνια 14 233,8 χιλ.
Καθετήρες 14 7,1 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 13 2,1 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 13 1,6 εκατ.
Οπωροκηπευτικά 12 2,3 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία