Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1149 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


35174 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4157 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

5,0 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 23 38,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 15 141,1 χιλ.
Διάφορα είδη 13 76,6 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 11 162,1 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 9 89,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 6 484,3 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 5 2,1 εκατ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 5 300,6 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 5 276,2 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 5 ---
Υπηρεσίες φύλαξης 4 3,0 εκατ.
Έργα οδοποιίας 4 991,9 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 4 621,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 4 144,4 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 4 34,8 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 4 24,2 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 4 2,2 χιλ.
Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 3 2,0 εκατ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 3 483,9 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 3 292,5 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3 64,2 χιλ.
Γραφική ύλη 3 22,4 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 21,9 χιλ.
Παστεριωμένο γάλα 2 950,9 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 950,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση 2 718,5 χιλ.
Ρύζι 2 277,0 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 2 233,4 χιλ.
Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις 2 215,0 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2 204,8 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 42 3,3 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 41 80,3 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 36 1,6 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 34 379,4 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 26 198,9 χιλ.
Διάφορα είδη 26 76,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 17 967,9 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 16 837,3 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 11 3,6 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 11 2,3 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 10 106,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 9 2,9 εκατ.
Γραφική ύλη 9 80,8 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 9 7,0 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 8 1,0 εκατ.
Χημικά αντιδραστήρια 8 429,4 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 8 36,8 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 8 34,2 χιλ.
Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 7 2,2 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 7 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 7 1,5 εκατ.
Επίδεσμοι 7 714,5 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 7 608,7 χιλ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 7 310,6 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 7 88,9 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 7 14,3 χιλ.
Έργα οδοποιίας 6 1,7 εκατ.
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 6 449,7 χιλ.
Τεχνικές μελέτες 6 277,7 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 6 64,2 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 67 5,0 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 64 404,3 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 60 1,1 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 57 5,1 εκατ.
Διάφορα είδη 38 76,6 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 35 207,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 32 4,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 28 2,2 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 19 4,1 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 19 2,7 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 19 59,4 χιλ.
Έργα οδοποιίας 18 7,3 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 17 8,4 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 17 1,1 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 16 14,9 χιλ.
Γραφική ύλη 15 95,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 13 1,9 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 13 1,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 12 2,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 12 2,5 εκατ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 12 428,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 12 357,1 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 11 2,1 εκατ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 11 65,9 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 11 35,7 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 10 707,9 χιλ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 10 679,3 χιλ.
Καύσιμα 10 615,2 χιλ.
Βιβλία διδασκαλίας 10 102,6 χιλ.
Ιατρικές συσκευές 10 56,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 125 6,2 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 120 551,1 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 101 5,6 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 90 1,6 εκατ.
Διάφορα είδη 70 83,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 60 231,1 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 52 3,3 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 51 6,9 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 42 2,1 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 38 368,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 37 11,8 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 37 7,8 εκατ.
Διάφορα φάρμακα 37 3,2 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 31 15,5 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 30 41,6 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 29 3,5 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 29 3,3 εκατ.
Γραφική ύλη 27 358,4 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 23 5,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 23 2,9 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 21 12,5 εκατ.
Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 21 3,5 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 21 3,2 εκατ.
Καύσιμα 21 3,1 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 21 1,0 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 20 7,8 εκατ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 20 310,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 19 421,1 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 19 100,9 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 19 67,3 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση