Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1154 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


39926 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4361 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,0 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Πετρέλαιο θέρμανσης 5 1,3 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 4 486,9 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 4 486,9 χιλ.
Συσκευές και όργανα έγχυσης 4 8,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 3 1,1 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς 3 800,4 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 3 228,9 χιλ.
Εργασίες πλακόστρωσης 3 38,2 χιλ.
Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 3 ---
Χειρουργικά μοσχεύματα 3 ---
Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 2 10,1 εκατ.
Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 4,3 εκατ.
Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων 2 931,3 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 2 201,6 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους 2 169,4 χιλ.
Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 2 164,8 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 2 121,0 χιλ.
Ελαιόλαδο 2 100,9 χιλ.
Κρέας 2 100,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 2 70,2 χιλ.
Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 2 61,0 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2 60,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 2 60,0 χιλ.
Γαλακτοκομικά προϊόντα 2 60,0 χιλ.
Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2 58,2 χιλ.
Οικοδομικά υλικά 2 36,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 2 27,4 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2 4,3 χιλ.
Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 2 3,2 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 2 2,0 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 77 4,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 29 5,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 22 3,9 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 19 87,0 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 18 2,0 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 16 43,8 χιλ.
Έργα οδοποιίας 15 6,0 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 9 1,7 εκατ.
Επιταγές 9 540,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 9 260,5 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8 420,8 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 7 569,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 7 1,0 χιλ.
Καύσιμα 6 633,7 χιλ.
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6 568,7 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 6 545,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 6 218,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 6 22,8 χιλ.
Χειρουργικά μοσχεύματα 6 ---
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 5 1,9 εκατ.
Βιοϊατρικός εξοπλισμός 5 292,9 χιλ.
Ιοστατικά συστηματικής χρήσης 5 256,1 χιλ.
Ελαιόλαδο 5 214,2 χιλ.
Γραφική ύλη 5 167,6 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 5 113,9 χιλ.
Συσκευές και όργανα έγχυσης 5 25,7 χιλ.
Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 5 11,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 4 1,9 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 4 1,9 εκατ.
Εργασίες πλακόστρωσης 4 1,7 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 81 224,3 χιλ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 55 335,4 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 46 8,3 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 39 56,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 36 109,9 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 35 8,2 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 35 81,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 27 308,4 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 26 4,7 εκατ.
Έργα οδοποιίας 25 7,2 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 20 6,1 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 15 2,6 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 15 46,5 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 14 504,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 12 6,0 εκατ.
Καύσιμα 12 813,7 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 11 643,5 χιλ.
Γραφική ύλη 11 582,2 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 11 578,9 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 11 328,9 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 10 808,2 χιλ.
Επιταγές 10 573,1 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 10 280,0 χιλ.
Μελάνια 10 273,0 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 10 75,3 χιλ.
Εργασίες επισκευής οδών 9 2,0 εκατ.
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 9 600,9 χιλ.
Έντυπα 9 279,9 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 9 261,4 χιλ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 9 192,3 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 172 187,2 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 117 232,3 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 89 231,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 70 231,3 εκατ.
Έργα οδοποιίας 70 47,1 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 69 737,8 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 62 131,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 60 74,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 57 2,2 εκατ.
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 56 343,5 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 52 224,7 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 37 5,2 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 35 7,7 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 35 335,9 χιλ.
Διάφορα είδη 31 500
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 29 255,8 χιλ.
Καύσιμα 28 2,2 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 28 1,1 εκατ.
Γραφική ύλη 28 731,4 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 27 1,3 εκατ.
Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 26 1,7 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 25 4,2 εκατ.
Μελάνια 25 527,7 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 23 6,9 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 22 5,9 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 22 959,6 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 20 9,2 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 20 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 20 403,8 χιλ.
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 19 171,1 εκατ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία