Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1121 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


37920 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4313 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

12,0 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ορθοπεδικά υλικά 12 1,7 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 11 455,2 χιλ.
Έργα οδοποιίας 8 922,0 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 7 131,2 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 6 299,6 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 5 1,8 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 5 1,8 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 5 179,5 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 5 130,6 χιλ.
Λαμπτήρες 4 653,2 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 4 243,5 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 4 194,3 χιλ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 4 70,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 4 9,7 χιλ.
Μπαταρίες 4 ---
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 3 1,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 3 872,6 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 3 502,1 χιλ.
Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3 477,9 χιλ.
Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 3 212,8 χιλ.
Εκτυπωτές λέιζερ 3 116,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 3 60,0 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 3 36,3 χιλ.
Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 3 35,9 χιλ.
Υπηρεσίες διδασκαλίας 3 33,0 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 3 20,0 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 3 3,1 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 3 ---
Διάφορα είδη 3 ---
Εργασίες βαφής 2 25,5 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 34 263,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 27 4,8 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 27 28,5 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 22 540,6 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 19 191,5 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 18 6,7 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 15 281,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 15 240,6 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 15 25,4 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 14 5,7 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 11 3,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 11 631,3 χιλ.
Διάφορα είδη 11 12,5 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 10 2,2 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 10 324,2 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 10 187,4 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 9 1,5 εκατ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 9 249,1 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 8 5,5 εκατ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 8 285,9 χιλ.
Ελαιόλαδο 7 6,4 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 7 1,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 7 1,1 εκατ.
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 7 762,2 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 7 374,6 χιλ.
Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 7 128,3 χιλ.
Γραφική ύλη 6 5,2 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 6 2,0 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 6 1,2 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 1,0 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 54 271,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 46 6,2 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 42 55,3 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 38 54,0 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 37 551,9 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 27 11,7 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 26 304,0 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 25 283,7 χιλ.
Διάφορα είδη 24 19,2 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 21 9,4 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 19 877,8 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 17 106,6 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 17 298,8 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 16 784,8 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 15 6,7 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 14 23,3 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 13 1,7 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 13 191,5 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 13 ---
Προϊόντα καθαρισμού 12 5,6 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 12 5,4 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 12 1,5 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 12 349,5 χιλ.
Γραφική ύλη 11 5,2 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους 11 3,9 εκατ.
Εκτυπωτές λέιζερ 11 932,6 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 10 1,5 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 10 285,6 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 10 73,6 χιλ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 9 3,0 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 154 354,1 χιλ.
Έργα οδοποιίας 88 48,4 εκατ.
Ιατρικά αναλώσιμα 86 735,4 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 81 137,8 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 77 197,8 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 59 613,0 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 52 451,0 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 48 123,5 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 41 14,8 εκατ.
Διάφορα είδη 41 66,9 χιλ.
Γραφική ύλη 35 5,7 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 31 4,0 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 29 10,8 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 29 6,5 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 28 31,9 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 28 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 28 333,5 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 27 7,7 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 26 508,1 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 25 3,0 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 25 308,5 χιλ.
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 23 ---
Ηλεκτρολογικό υλικό 22 1,2 εκατ.
Καθετήρες 21 321,7 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 19 30,7 εκατ.
Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 19 399,8 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 18 2,4 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 17 2,4 εκατ.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 17 1,0 εκατ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 17 635,2 χιλ.

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία