Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1174 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


41006 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4416 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

16,9 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 13 2,2 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 9 ---
Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 4 167,7 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 3 730,1 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 3 175,8 χιλ.
Ράμματα 3 856
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 3 200
Ιατρικά αναλώσιμα 3 ---
Τυρί φέτα 2 2,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες 2 499,5 χιλ.
Έργα οδοποιίας 2 372,7 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί 2 213,7 χιλ.
Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 2 152,0 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 2 106,0 χιλ.
Γεωργικές υπηρεσίες 2 102,5 χιλ.
Γραφική ύλη 2 66,8 χιλ.
Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 45,5 χιλ.
Υπηρεσίες εκδηλώσεων 2 32,5 χιλ.
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 31,5 χιλ.
Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 2 29,6 χιλ.
Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών 2 18,0 χιλ.
Συρραπτικά 2 5,7 χιλ.
Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 202
Καθετήρες 2 80
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 2 ---
Ελαιόλαδο 1 2,8 εκατ.
Οδοντόβουρτσες 1 2,8 εκατ.
Βρεφικές πάνες 1 2,8 εκατ.
Μέλι 1 2,8 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 1 2,8 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 23 6,8 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 22 242,9 χιλ.
Διάφορα είδη 19 ---
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 16 4,2 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 14 84,0 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 13 3,2 εκατ.
Γραφική ύλη 12 2,5 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 11 3,2 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 11 14,7 χιλ.
Έργα οδοποιίας 10 4,6 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 9 5,2 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 9 15,1 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 8 5,5 εκατ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 8 2,2 εκατ.
Γεωργικές υπηρεσίες 8 727,2 χιλ.
Αρχαιολογικές υπηρεσίες 8 ---
Μελάνια 7 92,9 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 7 119
Πετρέλαιο ντίζελ 6 2,6 εκατ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 1,1 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 6 574,0 χιλ.
Διάφορα προϊόντα διατροφής 6 321,0 χιλ.
Φωτοαντιγραφικό χαρτί 6 143,5 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 6 3,8 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 5 2,5 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 5 272,7 χιλ.
Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 5 244,2 χιλ.
Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 5 193,6 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 5 113,5 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5 66,2 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 48 22,4 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 45 267,2 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 42 613,1 χιλ.
Διάφορα είδη 32 ---
Ορθοπεδικά υλικά 30 23,4 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 25 249,3 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 25 143,9 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 23 4,9 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 22 4,9 εκατ.
Έργα οδοποιίας 21 20,1 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 20 8,3 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 19 10,2 εκατ.
Γραφική ύλη 19 3,8 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 13 16,0 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 13 2,0 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 13 161,6 χιλ.
Μελάνια 13 109,8 χιλ.
Γεωργικές υπηρεσίες 12 2,8 εκατ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 12 2,3 εκατ.
Ιατρικές προμήθειες 12 45,5 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 12 9,0 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 11 2,6 εκατ.
Απορρυπαντικά 10 7,4 εκατ.
Ελαιόλαδο 10 7,4 εκατ.
Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 10 1,6 εκατ.
Υδραυλικά έργα 10 1,1 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 10 791,0 χιλ.
Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 10 709,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 10 94,2 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 9 4,1 εκατ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 158 717,1 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 105 98,2 χιλ.
Ιατρικά αναλώσιμα 92 531,5 χιλ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 79 12,6 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 72 48,4 χιλ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 61 6,1 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 58 12,5 εκατ.
Διάφορα είδη 56 1,1 χιλ.
Έργα οδοποιίας 51 33,1 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 51 5,8 εκατ.
Διάφορα ανταλλακτικά 50 163,1 χιλ.
Ιατρικές προμήθειες 42 123,6 χιλ.
Εργασίες συντήρησης οδών 40 61,9 εκατ.
Γραφική ύλη 31 9,6 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 30 12,4 εκατ.
Εργαλεία χειρουργείου 27 191,0 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 26 4,8 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 22 2,0 εκατ.
Γεωργικές υπηρεσίες 21 7,5 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 21 1,6 εκατ.
Μελάνια 21 887,6 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 20 22,0 χιλ.
Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 20 9,0 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 19 3,8 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 19 537,8 χιλ.
Απορρυπαντικά 18 12,4 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 18 4,6 εκατ.
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 18 2,1 εκατ.
Καύσιμα 18 795,9 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 17 20,7 εκατ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία