Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών

1143 Φορείς

Προκήρυξαν διαγωνισμούς για αγαθά/υπηρεσίες


35384 διαγωνισμοί

για προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών το τελευταίο έτος


Σε 4159 Κατηγορίες

Common Procurement Vocabulary (CPV) καλύπτοντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών

4,3 δισ.

συνολική αξία προκηρύξεων τελευταίου έτους


Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

TOP Κατηγορίες

Δείτε τις TOP 30 κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών στις οποίες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών, διαχωρισμένες σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους
Κατηγορία(CPV) Διαγωνισμοί Budget
Διάφορα είδη 8 ---
Ιατρικά αναλώσιμα 6 600
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 5 732,3 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 5 3,4 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 4 412,9 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4 126,2 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 4 71,1 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 4 54,0 χιλ.
Υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία 3 138,0 χιλ.
Ιατρική γάζα 3 110,8 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 3 33,0 χιλ.
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 3 10,6 χιλ.
Τεχνικές μελέτες 2 1,3 εκατ.
Οικοδομικά υλικά 2 182,8 χιλ.
Μελάνια 2 70,0 χιλ.
Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2 60,0 χιλ.
Καύσιμα 2 56,9 χιλ.
Βιοϊατρικός εξοπλισμός 2 36,6 χιλ.
Ταχυδρομικές υπηρεσίες 2 28,1 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 2 7,3 χιλ.
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2 ---
Χειρουργικά γάντια 2 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 2 ---
Φίλτρα αέρα 2 ---
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 2 ---
Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 2 ---
Χειρουργικά όργανα 2 ---
Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 2 ---
Εργασίες αποκατάστασης 2 ---
Διάφορα προϊόντα διατροφής 2 ---
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 29 101,8 χιλ.
Διάφορα είδη 22 36,3 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 17 11,7 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 17 380,3 χιλ.
Διάφορα φάρμακα 16 196,7 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 14 1,6 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 13 1,5 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 11 1,4 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 11 45,7 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 10 40,0 χιλ.
Έργα οδοποιίας 9 3,3 εκατ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 9 1,6 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 9 531,1 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 9 17,9 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 9 10,6 χιλ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7 8,4 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 7 1,1 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 7 1,0 εκατ.
Καύσιμα 7 805,1 χιλ.
Ορθοπεδικά υλικά 7 4,6 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 6 772,5 χιλ.
Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 6 750,0 χιλ.
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 6 705,9 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 6 200,6 χιλ.
Μελάνια 6 134,5 χιλ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 6 77,2 χιλ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 6 45,6 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5 8,6 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες 5 3,6 εκατ.
Οικοδομικά υλικά 5 610,8 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 52 130,8 χιλ.
Διάφορα είδη 48 36,3 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 41 13,5 εκατ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 41 523,9 χιλ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 38 97,2 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 33 1,4 εκατ.
Διάφορα φάρμακα 29 205,0 χιλ.
Αμόλυβδη βενζίνη 23 2,7 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 23 2,6 εκατ.
Έργα οδοποιίας 21 14,2 εκατ.
Πετρέλαιο ντίζελ 19 2,5 εκατ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 17 3,3 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 16 23,2 εκατ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 16 51,1 χιλ.
Προϊόντα καθαρισμού 15 1,5 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 15 12,2 χιλ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 14 920,6 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 14 44,0 χιλ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 13 549,1 χιλ.
Γραφική ύλη 13 482,8 χιλ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 13 455,3 χιλ.
Υπηρεσίες φύλαξης 12 2,7 εκατ.
Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 12 327,0 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 11 8,9 εκατ.
Μπαταρίες 11 8,6 εκατ.
Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης 11 1,7 εκατ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 11 238,1 χιλ.
Μελάνια 11 233,1 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 11 190,5 χιλ.
Ηλεκτρολογικό υλικό 11 179,9 χιλ.
Κατηγορία (CPV) Διαγωνισμοί Budget
Ιατρικά αναλώσιμα 121 1,4 εκατ.
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 107 292,1 χιλ.
Διάφορα είδη 79 123,0 χιλ.
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 77 818,8 χιλ.
Διάφορα ανταλλακτικά 69 1,4 εκατ.
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 65 661,7 χιλ.
Υπηρεσίες καθαρισμού 55 14,4 εκατ.
Διάφορα φάρμακα 51 229,4 χιλ.
Έργα οδοποιίας 44 34,4 εκατ.
Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 42 6,7 εκατ.
Πετρέλαιο θέρμανσης 40 5,9 εκατ.
Προϊόντα καθαρισμού 40 2,8 εκατ.
Αμόλυβδη βενζίνη 39 5,9 εκατ.
Ορθοπεδικά υλικά 32 36,1 χιλ.
Εργαλεία χειρουργείου 31 61,0 χιλ.
Γραφική ύλη 29 948,1 χιλ.
Μελάνια 28 436,0 χιλ.
Κοιλιοσκοπική διάταξη 28 80,7 χιλ.
Χημικά αντιδραστήρια 27 754,0 χιλ.
Πετρέλαιο ντίζελ 26 2,8 εκατ.
Ιατρικοί εξοπλισμοί 26 437,5 χιλ.
Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 25 9,3 εκατ.
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 24 26,1 εκατ.
Εργασίες συντήρησης οδών 23 22,7 εκατ.
Υπηρεσίες φύλαξης 23 3,9 εκατ.
Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 22 5,7 εκατ.
Χειρουργικά γάντια 21 1,2 εκατ.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 21 630,4 χιλ.
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 20 14,5 εκατ.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 20 3,1 εκατ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση