ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008871226
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( ΠΚΜ )
διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρον διαγωνισμού κάτω των ορίων παροχής υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας , υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και προμήθειας φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για 24 μήνες
παροχή επιστολικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) και προμήθεια προπληρωμένων φακέλων για την κάλυψη των κεντρικών υπηρεσιών της π.κ.μ,της μ.ε.θ και των δ/σεων εκπ/σης του ν.θεσ/νίκης για δύο έτη”τμημα 3 παροχή επιστολικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) και προμήθεια προπληρωμένων φακέλων για την κάλυψη των κεντρικών υπηρεσιών της π.κ.μ,της μ.ε.θ και των δ/σεων εκπ/σης του ν.θεσ/νίκης για δύο έτη”τμημα 2 παροχή επιστολικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) και προμήθεια προπληρωμένων φακέλων για την κάλυψη των κεντρικών υπηρεσιών της π.κ.μ,της μ.ε.θ και των δ/σεων εκπ/σης του ν.θεσ/νίκης για δύο έτη”τμημα 1
 • 06-07-2021
 • 230.000,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC008822439
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( ΠΚΜ )
διετή συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων υπηρεσιών έδρας της περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας
έγκριση διαθέσιμης πίστωσης για την διετή συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων υπηρεσιών έδρας π.κ.μ το χρονικό διάστημα από τον μάιο του 2021 έως τον μάιο του 2023.
 • 28-06-2021
 • 18.600,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC008817630
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( ΠΚΜ )
παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του έργου έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη αδριατική ιόνιο s3»- ακρωνυμιο: ”blueair
προμήθεια υπηρεσιών εμπειρογνώμονα μέσω συνοπτικού διαγωνισμού του ν.4412/2016 για την υλοποίηση ενεργειών «έξυπνη γαλάζια ανάπτυξη αδριατική ιόνιο s3» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου blue air που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα adrion
 • 25-06-2021
 • 56.450,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC008813124
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( ΠΚΜ )
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών τηλεφωνίας & τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της π.ε. θεσσαλονίκης
προμήθεια 435 τηλεφωνικών συσκευών τύπου alcatel, που περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα, όπως και η προμήθεια αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών τηλεφωνίας
 • 25-06-2021
 • 23.684,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC008793857
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( ΠΚΜ )
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με άρθρο 117 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια εξοπλισμού (hardware –software)»
το τμημα β αφορά στην «προμήθεια ειδικού εξοπλισμού – πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της λειτουργίας το μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» - υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας», και συγκεκριμένα στην προμήθεια: - δύο (2) η/υ σταθμών εργασίας και (hardware)- δύο (2) οθονών εργασίας (hardware) - δύο (2) φορητοί υπολογιστές (hardware)- ενός (1) πολυμηχανήματος laser (hardware)- τεσσάρων (4) λειτουργικά σύστηματα/ σουίτες γραφείου pro (software ) το τμημα α αφορά στην «προμήθεια εξοπλισμού (hardware – software) για την οργάνωση και λειτουργία του παρατηρητήριου κοινωνικής ΄ενταξης της περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας» - υποέργο 1 της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «σύσταση, οργάνωση και υποστήριξη στη λειτουργία του παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης της περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας», και συγκεκριμένα στην προμήθεια:- τεσσάρων (4) η/υ σταθμών εργασίας και (hardware)- τεσσάρων (4) οθονών εργασίας (hardware) - ενός (1) πολυμηχανήματος laser (hardware)- τεσσάρων (4) λειτουργικά σύστηματα/ σουίτες γραφείου pro (software ) το τμημα γ αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού - υποέργο 2 της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «παρατηρητήριο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της αστικής περιοχής της θεσσαλονίκης», και συγκεκριμένα στην προμήθεια:- ενός (1) data server (hardware)- τριών (3) η/υ σταθμών εργασίας (hardware)- ένα (1) πολυμηχάνημα laser(hardware)- τρεις (3) οθόνες εργασίας (hardware)- ένα (1) λειτουργικό σύστημα server/ εξυπηρετητή (software )- τρια (3) λειτουργικά σύστηματα σταθμών εργασίας (software )- ένα (1) λειτουργικό web-gis (software )- ένα (1) λειτουργικό , desktop gis software για τους σταθμούς εργασίας (software a’ )- δυο (2) λειτουργικά συστήματα/σουίτες γραφείου (software) τύπου α’- ένα (1) λειτουργικό σύστημα σουίτες γραφείου(software) τύπου β’
 • 22-06-2021
 • 39.815,78
 • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings