ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΥΣ/22015
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου.
  • 18-02-2022
  • 523.776,00
  • ΕΛΛΑΔΑ
22PROC010075964
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης δήμου νοτίου πηλίου
αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου φ100 έως φ200, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου έως φ100, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού κάθε διαμέτρου επιφανειακού ή σε βάθος έως 20 εκ.κατασκευή νέων παροχών ύδρευσηςδε αργαλαστη αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου φ100 έως φ200, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου έως φ100, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού κάθε διαμέτρου επιφανειακού ή σε βάθος έως 20 εκ.κατασκευή νέων παροχών ύδρευσηςδε αγετων αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου φ100 έως φ200, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου έως φ100, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού κάθε διαμέτρου επιφανειακού ή σε βάθος έως 20 εκ.κατασκευή νέων παροχών ύδρευσηςδε τρικεριου αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου φ100 έως φ200, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού ύδρευσης διαμέτρου έως φ100, σε βάθος >20εκ.αποκατάσταση διαρροής αγωγού κάθε διαμέτρου επιφανειακού ή σε βάθος έως 20 εκ.κατασκευή νέων παροχών ύδρευσηςδε μηλεν
  • 17-02-2022
  • 37.200,00
  • Μαγνησία, Σποράδες

Εύρεση

settings