ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008946546
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας πε πιερίας για τα έτη 2021-202
συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας πε πιερίας για τα έτη 2021-2022
  • 20-07-2021
  • 1.000.000,01
  • Πιερία

Εύρεση

settings