ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΠΛΠ-1310634
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο νέων σταθμών εργασίας στις μονάδες diesel νο3, νο4 και νο5 του αης σορωνής ρόδου
 • 18-05-2022
 • 116.560,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
6ΞΖ346904Ε-Ω0Α
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ \"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ\" ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
συστημα καθορισμου σειρας προτεραιοτητας (αε 336)
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
30000000-9 | Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
30125000-1 | Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30213000-5 | Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213300-8 | Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
31660000-0 | Ηλεκτρόδια άνθρακα
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
32232000-8 | Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων
33141230-1 | Διαστολέας
33141500-5 | Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα
34312500-2 | Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
44480000-8 | Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας
45231300-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
48800000-6 | Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
50312300-8 | Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων
50316000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έκδοσης εισιτηρίων
64110000-0 | Ταχυδρομικές υπηρεσίες
71621000-7 | Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών
79500000-9 | Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
79951000-5 | Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων
80522000-9 | Σεμινάρια κατάρτισης
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
22PROC010577994
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
προσκληση υποβολης προσφορων
προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των κτηρίων του εαα.
 • 18-05-2022
 • 680,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010576224
Δ.Ε.Υ.ΑΑ ΑΒΔΗΡΩΝ / ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ
προσκληση υποβολης προσφορας για την «προμηθεια ηλεκτρολογικου υλικου»
«προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
 • 18-05-2022
 • 18.599,53
 • Ξάνθη

Εύρεση

settings