ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC006562862
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πε πιερίας
καθαριότητα των χώρων της περιφερειακής ενότητας πιερίας και των δ/νσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. πιερίας & κεσυ, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της π.ε. πιεριασ, για τα έτη 2020 (β' εξάμηνο) & 2021
  • 13-04-2020
  • ---
  • Πιερία
20PROC006562636
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
καθαριότητα των χώρων της περιφερειακής ενότητας πιερίας και των δ/νσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. πιερίας & κεσυ, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της π.ε. πιεριασ, για τα έτη 2020 (β' εξάμηνο) & 2021
  • 13-04-2020
  • ---
  • Πιερία

Εύρεση

settings