ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC007128975
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
προκηρυξη έργου: «επαρχιακή οδός 2 (θεσσαλονίκης – ασβεστοχωρίου – χορτιάτη - κορυφής κισσού): σταθεροποίηση πρανούς και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στο ύψος του νοσοκομείου γ. παπανικολάου.
προκηρυξη έργου: «επαρχιακή οδός 2 (θεσσαλονίκης – ασβεστοχωρίου – χορτιάτη - κορυφής κισσού): σταθεροποίηση πρανούς και αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στο ύψος του νοσοκομείου γ. παπανικολάου. κατασκευή έργων υποδομής - απορροής επιφανειακών υδάτων του οδοστρώματος από στροφή φιλύρου έως ασβεστοχωρίου»
  • 03-08-2020
  • 350.000,01
  • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings