ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009181967
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς νικ.& στεφ. στεργιος οε
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση οικονομικής επιτροπής για την αγορά ανταλλακτικών απαραίτητων για τη συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & μηχ/των της πε άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του ε.φ. 072 καε 1321 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση οικονομικής επιτροπής για την συντήρηση - επισκευή των οχημάτων & μηχ/των της πε άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του ε.φ. 072 καε 0861
  • 09-09-2021
  • 424,08
  • Άρτα, Πρέβεζα

Εύρεση

settings