ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009173672
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
συντηρηση- βελτιωση αγροτικης οδοποιιας δε παραμυθιας (κ. π.εκκλησιων)
με την παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας της αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό π. εκκλησιών με την γέφυρα «μπολιάνας» διότι έχει υποστεί ζημιές κατά την χειμερινή περίοδο. οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά σε θέσεις ενεργής κατολίσθησης προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα από και προς την παρακαλάμια οδό και προς τα ελαιοπερίβολα των αγροτών . ειδικότερα οι εργασίες αφορούν σε:•καθαιρέσεις ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων με χρήση υδραυλικής σφύρας•αποξήλωση παραμορφωμένου ασφαλτοτάπητα με χρήση εκσκαφέα •πλήρωση οδοστρώματος με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο •κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων πληρωμένων με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο της περιοχής με χρήση μηχανικού εκσκαφέα και φορτηγού αυτοκινήτου.
 • 08-09-2021
 • 1.984,00
 • Θεσπρωτία
21PROC009172323
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων δ.ε. σικυωνιων (χωματουργικές εργασίες)
 • 08-09-2021
 • 12.398,76
 • Κορινθία
21PROC009170864
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία «συντηρήσεις οδοστρωμάτων και κλείσιμο λακκουβών σε οδούς εντός των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου πατρών σε πάτρα (ρίο και κουκούλι), αμαλιά
συντηρήσεις οδοστρωμάτων και κλείσιμο λακκουβών σε οδούς εντός των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου πατρών σε πάτρα (ρίο και κουκούλι), αμαλιάδα, μεσολόγγι, αγρίνιο για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
 • 08-09-2021
 • 11.160,00
 • Αχαΐα
21PROC009165203
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
αποκατασταση βλαβων εο2 τμημα απαλος – λουτρα τραϊανουπολεως μετα τις εντονες βροχωπτώσεις την 01-02-2021
αποκατάσταση φθορών της εο2 τμήμα απαλός τραϊανούπολης. αποκατάσταση αλιγατορικών, ερπυσμών, αποσαθρώσεων και αποξηλώσεων. αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών.
 • 07-09-2021
 • 136.591,99
 • Έβρος
21PROC009152573
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
π
το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στην άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων από καθιζήσεις και καταπτώσεις πρανών, από έλλειψη ορατότητας λόγω παρόδιας βλάστησης και από έμφραξη τάφρων και αγωγών. στις εργασίες περιλαμβάνεται η άρση προϊόντων καταπτώσεων ή κατολισθήσεων, η αποκατάσταση του οδοστρώματος με την κατασκευή επιχώματος, η διάνοιξη τάφρων σε έδαφος κάθε φύσεως (γαιώδες, ημιβραχώδες και βραχώδες), ο καθαρισμός και η μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κ.λ.π) με σκυρόδεμα, οι εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων πρανών, νησίδων, των θέσεων των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης κ.λ.π της οδού από ανεπιθύμητη βλάστηση με τυχόν επαναλήψεις, η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού, η χειρωνακτική ή και μηχανική φόρτωσή τους σε όχημα μεταφοράς, η μεταφορά και η εκφόρτωση τους σε κατάλληλο χώρο. όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία μεταβολή των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών της.
 • 03-09-2021
 • 4.300.000,01
 • Ηλεία

Εύρεση

settings