ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008143868
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΠΚΜ )
διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου προμήθειας "προμήθεια-εγκατάσταση μετεωρολογικών και σταθμημετρικών σταθμών"
πακέτο λογισμικού και πύλη εισόδου τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης ποιότητας και στάθμης νερού στις λίμνες δοιράνη και βεγορίτιδα
 • 15-02-2021
 • 250.000,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC008143561
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΠΚΜ )
περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "προμήθεια-εγκατάσταση μετεωρολογικών και σταθμημετρικών σταθμών"
λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων - πύλη εισόδου τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης ποιότητας και στάθμης νερού στις λίμνες βεγορίτιδας και δοιράνης
 • 15-02-2021
 • 250.000,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC008135445
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΠΚΜ )
διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου προμήθειας "προμήθεια-εγκατάσταση μετεωρολογικών και σταθμημετρικών σταθμών"
τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων λογισμικό λήψης - επεξεργασίας δεδομένων και πύλη εισόδου τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης ποιότητας και στάθμης νερού στις λίμνες βεγορίτιδας και δοιράνης
 • 12-02-2021
 • 250.000,00
 • Θεσσαλονίκη
21PROC008135045
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΠΚΜ )
περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "προμήθεια-εγκατάσταση μετεωρολογικών και σταθμημετρικών σταθμών"
τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης μετεωρολογικών στοιχείων στην π.ε. χαλκιδικής λογισμικό λήψης - επεξεργασίας δεδομένων και πύλη εισόδου τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης ποιότητας και στάθμης νερού στις λίμνες βεγορίτιδας και δοιράνης
 • 12-02-2021
 • 250.000,00
 • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings