ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010322279
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
δημιουργία και διαχείριση υπαρχόντων και νέων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (social media) του γραφείου τουρισμού της π.ε. πιερίας στο facebook, στο youtube και στο instagram
εκπόνηση στρατηγικής μελέτης στην οποία θα αποτυπώνεται η συνολική πρόταση του αναδόχου, το σχέδιο επικοινωνίας, η υλοποίησή του, οι προωθητικές ενέργειες με αναφορά σε αγορές και ηλικίες στόχους, κ.λ.π., με σκοπό την αποτελεσματική προώθηση της παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα με επιθυμητό αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της. δημιουργία και διαχείριση υπαρχόντων και νέων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (social media) του γραφείου τουρισμού της π.ε. πιερίας στο facebook, στο youtube και στο instagram για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
  • 04-04-2022
  • 10.000,00
  • Πιερία

Εύρεση

settings