ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC006851002
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
«χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της περιφερειακής ενότητας ημαθίας».
  • 11-06-2020
  • 14.999,99
  • ΕΛΛΑΔΑ

Εύρεση

settings