ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010242968
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
παροχή υπηρεσιών ασφαλίσεων
παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του δήμου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
  • 21-03-2022
  • 13.000,00
  • Λακωνία, Μεσσηνία
22PROC010239786
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προμήθεια ανταλλακτικών, χρωμάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων μηχανημάτων χειρός εργαλείων και ειδών οδοκαθαρισμού
προμήθεια χρωμάτων διαφόρων τύπων και εργαλείων βαφής χαμηλού κόστους,ανταλλακτικών διαφόρων τύπων και αναλώσιμων ειδών των μηχανημάτων χειρός, εξοπλισμού (εργαλεία χειρός – σκούπες, τσάπες, αναλώσιμα κλπ)
  • 21-03-2022
  • 4.076,51
  • Λακωνία, Μεσσηνία

Εύρεση

settings