ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9Ξ5ΓΩΗΤ-4ΓΠ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
περιληπτικη διακηρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «α) επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής που είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας του δήμου φυλής, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του και συλλογή και ομαδοποίηση όλων των στοιχείων των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής και των διορθωτικών τους. β) δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου συμβατού με το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες του δήμου, στο οποίο θα ενταχθούν οι κυρωμένες πράξεις εφαρμογής καθώς και οι διορθωτικές πράξεις αυτών για κάθε μία από τις πολεοδομικές ενότητες «ζωφριά ι» και «ζωφριά ιι» , με σκοπό την εκτύπωση των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα» α.μ.: 182/2021, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.040,65 € με
  • 29-07-2021
  • 74.040,65
  • Δυτική Αττική
21PROC009001295
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
διακηρυξη «α) επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής β) δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου»
επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού επεξεργασίας πράξεωνεφαρμογής που είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας του δήμουφυλής, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του και συλλογή καιομαδοποίηση όλων των στοιχείων των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής και των διορθωτικών τους. β) δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου συμβατού με το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες του δήμου, στο οποίο θαενταχθούν οι κυρωμένες πράξεις εφαρμογής καθώς και οι διορθωτικέςπράξεις αυτών για κάθε μία από τις πολεοδομικές ενότητες «ζωφριά ι» και«ζωφριά ιι» , με σκοπό την εκτύπωση των πράξεων επιβολής εισφοράς σεχρήμα
  • 29-07-2021
  • 74.040,65
  • Δυτική Αττική
21PROC009001215
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
περιληπτικη διακηρυξη «α) επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής β) δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου»
επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού επεξεργασίας πράξεωνεφαρμογής που είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας του δήμουφυλής, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του και συλλογή καιομαδοποίηση όλων των στοιχείων των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής και των διορθωτικών τους. β) δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου συμβατού με το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες του δήμου, στο οποίο θαενταχθούν οι κυρωμένες πράξεις εφαρμογής καθώς και οι διορθωτικέςπράξεις αυτών για κάθε μία από τις πολεοδομικές ενότητες «ζωφριά ι» και«ζωφριά ιι» , με σκοπό την εκτύπωση των πράξεων επιβολής εισφοράς σεχρήμα
  • 29-07-2021
  • 74.040,65
  • Δυτική Αττική

Εύρεση

settings