ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009413954
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθειας φωτιστικών σωμάτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
τα φωτιστικά σώματα θα είναι με λάμπες led και θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα ενεργοβόρα εξωτερικά φωτιστικά με λάμπες υδραργύρου, τα οποία παρουσιάζουν και προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω παλαιότητας και αχρηστίας. παράλληλα με την αντικατάσταση και των απαραίτητων εσωτερικών φωτιστικών σωμάτων επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση ρεύματος και καλύτερος φωτισμός εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου κατά τις βραδινές ώρες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειάς του. περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων εσωτερικής σήμανσης καθώς και σήμανσης του εξωτερικού χώρου για την ασφαλή διέλευση των ελεγχόμενων φορτίων. επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας των φορτίων προς το χώρο ελέγχου και επιπλέον προμήθεια πινακίδας λογοτύπου της υπηρεσίας.
 • 22-10-2021
 • 3.500,00
 • Ιωάννινα
21PROC009405846
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
δικτυα αρδευσης κεντρικου αποκορωνα
τα έργα, που θα κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία είναι τα επόμενα:•το αντλιοστάσιο άρδευσης να1 (οικοδομικά, υδραυλικά και η/μ έργα), πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής δ1 (υψόμετρο +185 m) του ο.α.κ. α.ε. και εντός του γηπέδου αυτής, στη θέση «καλαμίτσι», η οποία τροφοδοτείται με νερά των πηγών αρμένων και ζούρμπου, μέσω του κεντρικού αγωγού του «έργου αξιοποίησης υδατικού δυναμικού δυτικής κρήτης».•η προκατασκευασμένη, μεταλλική δεξαμενή άρδευσης νδ2, επαρκούς χωρητικότητας 1.000 m3, πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής δ2 και εντός του γηπέδου αυτής.•αγωγοί, συνολικού μήκους 14.424 m, διανομής του αρδευτικού νερού από τις δεξαμενές δ2 και νδ2 καθώς και από την υφιστάμενη δεξαμενή δ3 (υψόμετρο +358 m), εντός του οικισμού κεφαλά, στις αρδευτικές ζώνες ι και ιι.
 • 21-10-2021
 • 2.752.800,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009403787
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
δικτυα αρδευσης κεντρικου αποκορωνα
τα έργα, που θα κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία είναι τα επόμενα:•το αντλιοστάσιο άρδευσης να1 (οικοδομικά, υδραυλικά και η/μ έργα), πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής δ1 (υψόμετρο +185 m) του ο.α.κ. α.ε. και εντός του γηπέδου αυτής, στη θέση «καλαμίτσι», η οποία τροφοδοτείται με νερά των πηγών αρμένων και ζούρμπου, μέσω του κεντρικού αγωγού του «έργου αξιοποίησης υδατικού δυναμικού δυτικής κρήτης». •η προκατασκευασμένη, μεταλλική δεξαμενή άρδευσης νδ2, επαρκούς χωρητικότητας 1.000 m3, πλησίον της υφιστάμενης δεξαμενής δ2 και εντός του γηπέδου αυτής.•αγωγοί, συνολικού μήκους 14.424 m, διανομής του αρδευτικού νερού από τις δεξαμενές δ2 και νδ2 καθώς και από την υφιστάμενη δεξαμενή δ3 (υψόμετρο +358 m), εντός του οικισμού κεφαλά, στις αρδευτικές ζώνες ι και ιι.
 • 21-10-2021
 • 2.728.000,00
 • Χανιά
21PROC009398779
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη εκδήλωση καπ στην πάτρα, στο πλαίσιο του έργου "yλοποιηση σχεδιου δρασης και σχεδιου επικοινωνιας του εαδ"
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την καπ στην πάτρα, στο πλαίσιο του έργου «yλοποιηση σχεδιου δρασης και σχεδιου επικοινωνιας του εθνικου αγροτικου δικτυου» του προγράμματος «αγροτική ανάπτυξη της ελλάδας 2014-2020».
 • 20-10-2021
 • 9.920,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009397226
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για σύναψη σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων, π.κ.π.φ.π. & φ.ε. ιωαννίνων
κάλυψη δαπάνης ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης & επισκευής της πρόσοψης του κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία μας.το κτίριο της υπηρεσίας κατασκευάστηκε το έτος 1993 και έκτοτε ουδέποτε έχει συντηρηθεί η εξωτερική τοιχοποιΐα του. αποτέλεσμα αυτού είναι σήμερα να παρουσιάζει προβλήματα (π.χ. εμφάνιση σαθρών επιχρισμάτων, σκασμένες κολώνες εξαιτίας της οξείδωσης του μεταλλικού οπλισμού τους, κτλ), τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης καθώς με το χρόνο παρατηρείται όξυνσή τους.οι επισκευές των όψεων περιλαμβάνουν την καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων ή/και τμημάτων μπετόν από τις κολώνες, την επισκευή τους με κατάλληλο επισκευαστικό υλικό και τον χρωματισμό τους. όλες οι δαπάνες για την πραγματοποίηση των εργασιών (π.χ. ενδεχόμενη χρήση ικριώματος και έκδοση σχετικής άδειας) βαρύνουν τον ανάδοχο.η πρόσοψη του κτιρίου έχει συνολικό μήκος 45 μέτρων περίπου και ύψος περίπου 8 μέτρα, ενώ επιπλέον υπάρχει γείσος της στέγης πλάτους 1 μέτρου περίπου, δηλαδή η συνολική επιφάνεια προς συντήρηση – επισκευή ανέρχεται σε 400 τ.μ. περίπου.
 • 20-10-2021
 • 6.000,00
 • Ιωάννινα
21PROC009391864
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της έκδοσης ημερολογίου/ατζέντας έτους 2022 στο πλαίσιο του έργου «yλοποιηση σχεδιου δρασης και σχεδιου επικοινωνιας του εαδ» του παα 2014-2020
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της έκδοσης ημερολογίου/ατζέντας έτους 2022 στο πλαίσιο του έργου «yλοποιηση σχεδιου δρασης και σχεδιου επικοινωνιας του εθνικου αγροτικου δικτυου» του προγράμματος «αγροτική ανάπτυξη της ελλάδας 2014-2020».
 • 20-10-2021
 • 13.640,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings