• ΑΦΜ 090169846
 • Βόρειος Τομέας Αθηνών

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010265034
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
προσκληση υποβολης προσφορας για παροχη υπηρεσιων
προϋπολογισμός, απαιτούμενης δαπάνης, είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (26.983,76 €) για την αμοιβή εργασιών προς επισκευή των π.σ.( 4614, 3008, 3048, 2753, 3609, 3791, 3039, 2829, 3126, 3128, 3694, 4050, ρ004, 4598, 843, 3672, 3037, 3305, 4070, 4613, 2963, 3691, 4612, 3127, 3131, 3148, 3138, 3125, 3982, 3695, 3288, 997, 4525, 2405, 4507, 4611, 3602, 3482, 3201, 4591, 3601, 3563, 4545, 3610, 2603, 2426, 110, 3199, 3213, 3129, 3130, 3369, 3024, 1475, 3173 ) της δι.π.υ αθηνών για την αποφυγή ακινητοποίησης μηχανοκίνητου στόλου .
 • 24-03-2022
 • 26.983,76
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010264856
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
προσκληση υποβολης προσφορας για παροχη υπηρεσιων
προϋπολογισμός, απαιτούμενης δαπάνης, είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (26.983,76 €) για την αμοιβή εργασιών προς επισκευή των π.σ.( 4614, 3008, 3048, 2753, 3609, 3791, 3039, 2829, 3126, 3128, 3694, 4050, ρ004, 4598, 843, 3672, 3037, 3305, 4070, 4613, 2963, 3691, 4612, 3127, 3131, 3148, 3138, 3125, 3982, 3695, 3288, 997, 4525, 2405, 4507, 4611, 3602, 3482, 3201, 4591, 3601, 3563, 4545, 3610, 2603, 2426, 110, 3199, 3213, 3129, 3130, 3369, 3024, 1475, 3173 ) της δι.π.υ αθηνών για την αποφυγή ακινητοποίησης μηχανοκίνητου στόλου .
 • 24-03-2022
 • 26.983,76
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010264754
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών
αμοιβής τεχνίτη για τις ανάγκες επισκευής λόγω βλάβης, προς αποφυγή ακινητοποίησης των οχημάτων πσ2886 και πσ1238 της δι.π.υ. νομού πέλλας
 • 24-03-2022
 • 161,20
 • Πέλλα
22PROC010264706
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
προσκληση υποβολης προσφορας για παροχη υπηρεσιων
προϋπολογισμός, απαιτούμενης δαπάνης, είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (26.983,76 €) για την αμοιβή εργασιών προς επισκευή των π.σ.( 4614, 3008, 3048, 2753, 3609, 3791, 3039, 2829, 3126, 3128, 3694, 4050, ρ004, 4598, 843, 3672, 3037, 3305, 4070, 4613, 2963, 3691, 4612, 3127, 3131, 3148, 3138, 3125, 3982, 3695, 3288, 997, 4525, 2405, 4507, 4611, 3602, 3482, 3201, 4591, 3601, 3563, 4545, 3610, 2603, 2426, 110, 3199, 3213, 3129, 3130, 3369, 3024, 1475, 3173 ) της δι.π.υ αθηνών για την αποφυγή ακινητοποίησης μηχανοκίνητου στόλου .
 • 24-03-2022
 • 26.983,76
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010264638
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών
αμοιβής τεχνίτη για τις ανάγκες επισκευής λόγω βλάβης, προς αποφυγή ακινητοποίησης του οχήματος πσ3452 της δι.π.υ. νομού πέλλας
 • 24-03-2022
 • 210,80
 • Πέλλα

Εύρεση

settings