ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΠΛΠ-1652
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (η/ζ) καθαρής ισχύος 40 mw για τον αης αθερινόλακκου, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2022
 • 23-02-2022
 • 6.245.880,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
ΔΜΚΘ-11211701
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων
το έργο θα κατασκευαστεί στο χώρο του ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλιβερίου. αφορά στην προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων εντός της ιδιοκτησίας του αης αλιβερίου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: - μεταλλικό στ...
 • 21-02-2022
 • 1.054.000,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΣ/22015
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
παροχή βοηθητικών - υποστηρικτικών εργασιών γραφείου.
 • 18-02-2022
 • 523.776,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
1200079787
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ
"καθαρισμός αυλών κύριου συμπυκνωτή μονάδας νο 5 αης αλιβερίου "
 • 17-02-2022
 • 21.080,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15872400-5 | Αλάτι
24100000-5 | Αέρια
33157000-5 | Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής
33181000-2 | Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34320000-6 | Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34928200-0 | Περιφράξεις
35125100-7 | Αισθητήρες
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42913000-9 | Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα
42913300-2 | Φίλτρα λαδιού
44231000-8 | Έτοιμα πλαίσια περίφραξης
44313100-8 | Δικτυωτό σύρμα περίφραξης
44621100-0 | Σώματα καλοριφέρ
45214100-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς
50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
50112200-5 | Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων
50114000-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων
50230000-6 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
72246000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής
85111700-7 | Υπηρεσίες οξυγονοθεραπείας
90491000-5 | Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων
1200077792
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ
προμήθεια ανταλλακτικών για τις μονάδες w46v18 του αης κατταβιάς
 • 15-02-2022
 • 33.296,23
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
24000000-4 | Χημικά προϊόντα
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
32320000-2 | Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
34320000-6 | Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35125100-7 | Αισθητήρες
38420000-5 | Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
42623000-9 | Φρέζες
42912300-5 | Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού
45262522-6 | Εργασίες τοιχοποιίας
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
71314100-3 | Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79713000-5 | Υπηρεσίες φύλαξης
80511000-9 | Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού
92312240-5 | Υπηρεσίες παρεχόμενες από διασκεδαστές
98390000-3 | Λοιπές υπηρεσίες

Εύρεση

settings