ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΠΛΠ-902219
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
προμήθεια ανταλλακτικών θωράκισης μύλων λιγνίτη (χάλυβας ορθογωνικής διατομής σε πρίσματα) μονάδων i-iv τους αης αγίου δημητρίου
 • 24-06-2022
 • 118.671,57
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03451300-9 | Θάμνοι
03452000-3 | Δένδρα
14212000-0 | Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά
14213100-8 | Σκυρόστρωμα
15981000-8 | Μεταλλικό νερό
31700000-3 | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141640-8 | Παροχέτευση
33182300-2 | Διατάξεις καρδιοχειρουργικής
34144751-7 | Αυτοκινούμενοι γερανοί για τη διακίνηση εμπορευμάτων
34927100-2 | Αντιπαγετικό αλάτι
34928200-0 | Περιφράξεις
34955000-6 | Πλωτή αποβάθρα
38430000-8 | Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
39100000-3 | Έπιπλα
39298900-6 | Διάφορα είδη διακόσμησης
39298910-9 | Χριστουγεννιάτικα δέντρα
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
39812500-2 | Στεγανωτικά
42122130-0 | Αντλίες νερού
42131291-2 | Συρταρωτές δικλείδες
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
43414000-8 | Μηχανές εκτριβής
43414100-9 | Μύλοι κονιοποίησης άνθρακα
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44112300-1 | Διαχωριστικά στοιχεία
44114000-2 | Σκυρόδεμα
44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα
44115210-4 | Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
44521100-9 | Κλειδαριές
44621220-7 | Λέβητες κεντρικής θέρμανσης
45200000-9 | Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
45213120-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ταχυδρομεία
45232453-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις
45233142-6 | Εργασίες επισκευής οδών
45243200-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες
45255500-4 | Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης
45259300-0 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης
45262640-9 | Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50531100-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων
50720000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
71314100-3 | Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
71631000-0 | Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης
71900000-7 | Εργαστηριακές υπηρεσίες
77320000-9 | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79112000-2 | Υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης
79960000-1 | Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
90000000-7 | Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
ΔΕΘΥΠ-ΑΓΡΑΣ-Ζ220-1200083969
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
μισθωση ταξι για την μεταφορα προσωπικου που απασχολειται σε ωραριο βαρδιας από το αμυνταιο προς τις εγκαταστασεις του υης αγρα και αντιστροφα
 • 24-06-2022
 • 52.452,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
22459000-2 | Εισιτήρια
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
34110000-1 | Επιβατικά αυτοκίνητα
34121000-1 | Λεωφορεία και πούλμαν
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
45221000-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
45232421-9 | Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων
45233120-6 | Έργα οδοποιίας
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
48444100-3 | Σύστημα έκδοσης λογαριασμών
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60120000-5 | Υπηρεσίες ταξί
60130000-8 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 | Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60170000-0 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό
60171000-7 | Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό
60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
60182000-7 | Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό
60600000-4 | Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
65300000-6 | Διανομή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
75242000-4 | Υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας
76300000-6 | Εργασίες γεώτρησης
90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90900000-6 | Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης
92111100-3 | Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
1200083571ΑΣΠΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
προμήθεια ανταλλακτικών έγχυσης και ψεκασμού καυσίμου diesel για τις μονάδες mitsubishi 18ku30a του ασπ καλύμνου
 • 24-06-2022
 • 33.480,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
03400000-4 | Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
09132000-3 | Βενζίνη
09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη
09134200-9 | Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15111200-1 | Μοσχαρίσιο κρέας
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
24450000-3 | Αγροχημικά προϊόντα
31700000-3 | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
33141700-7 | Ορθοπεδικά υλικά
33194100-7 | Συσκευές και όργανα έγχυσης
33194120-3 | Αναλώσιμα έγχυσης
33692800-5 | Διαλύματα αιμοδιύλισης
42122130-0 | Αντλίες νερού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45421130-4 | Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων
45453000-7 | Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50118200-7 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών επαγγελματικών οχημάτων
50400000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας
90722200-6 | Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος
90922000-6 | Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
1200083708
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων
φιλτρόσακκοι για τους παλιούς απαερωτές τέφρας μον. ι-iv για τον αης αγίου δημητρίου
 • 24-06-2022
 • 6.696,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
22110000-4 | Τυπωμένα βιβλία
24111500-0 | Ιατρικά αέρια
24111700-2 | Άζωτο
30125110-5 | Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
30192110-5 | Μελάνια
30192320-0 | Μελανοταινίες εκτυπωτών
30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί
31500000-1 | Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33760000-5 | Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
33761000-2 | Χαρτί υγείας
33771000-5 | Προϊόντα υγιεινής από χαρτί
34110000-1 | Επιβατικά αυτοκίνητα
34928200-0 | Περιφράξεις
35121700-5 | Συστήματα συναγερμού
37400000-2 | Αθλητικά είδη και εξοπλισμός
39100000-3 | Έπιπλα
39162110-9 | Διδακτικό υλικό
39522100-8 | Μουσαμάδες, τέντες και σκίαστρα
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
42419510-4 | Μέρη ανελκυστήρων
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42912340-7 | Συσκευές αφαλάτωσης
44311000-3 | Πολύκλωνα σύρματα
44313000-7 | Μεταλλικά πλέγματα
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
44330000-2 | Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες
44423340-6 | Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων
44423800-9 | Μεταλλικές μήτρες
45000000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες
45214200-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
45232453-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις
45233121-3 | Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς
45233141-9 | Εργασίες συντήρησης οδών
45233142-6 | Εργασίες επισκευής οδών
45233222-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης
45262300-4 | Εργασίες σκυροδέματος
45300000-0 | Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων
45312100-8 | Εργασίες εγκατάστασης συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς
45421140-7 | Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα
45520000-8 | Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50232100-1 | Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού
50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60130000-8 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 | Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60170000-0 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό
60171000-7 | Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό
60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
71320000-7 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
71631000-0 | Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης
72514100-2 | Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
77320000-9 | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
79112000-2 | Υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης
79414000-9 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
79560000-7 | Υπηρεσίες αρχειοθέτησης
79620000-6 | Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
80500000-9 | Υπηρεσίες κατάρτισης
90512000-9 | Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων
90513000-6 | Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
ΔΠΛΠ-903212
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής βαλβίδας ψεκασμού εξόδου by pass hp μονάδας συνδ. κύκλου νο5 του αης αλιβερίου
 • 24-06-2022
 • 57.784,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
03400000-4 | Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15111200-1 | Μοσχαρίσιο κρέας
15500000-3 | Γαλακτοκομικά προϊόντα
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
32522000-8 | Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
33141700-7 | Ορθοπεδικά υλικά
33181500-7 | Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών
33692800-5 | Διαλύματα αιμοδιύλισης
33731110-7 | Ενδοφθάλμιοι φακοί
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34330000-9 | Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα
39831250-3 | Διαλύματα έκπλυσης
44523300-5 | Εξαρτήματα
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50118100-6 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων
50118200-7 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών επαγγελματικών οχημάτων
50400000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας
90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος
2022.802/ΛΚΔΜ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Δ/ΝΣΗ Εκμετάλευσης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέραςκαι βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της κοζάνης στα ορυχεία και μονάδες του λκδμ και αντίστροφα
 • 24-06-2022
 • 388.420,65
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
22459000-2 | Εισιτήρια
31700000-3 | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
34110000-1 | Επιβατικά αυτοκίνητα
34121000-1 | Λεωφορεία και πούλμαν
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
42122130-0 | Αντλίες νερού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
45221000-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
45232421-9 | Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων
45233120-6 | Έργα οδοποιίας
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
48444100-3 | Σύστημα έκδοσης λογαριασμών
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
60120000-5 | Υπηρεσίες ταξί
60130000-8 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1 | Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
60170000-0 | Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό
60171000-7 | Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό
60172000-4 | Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό
60182000-7 | Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό
60600000-4 | Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
65300000-6 | Διανομή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
75242000-4 | Υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας
76300000-6 | Εργασίες γεώτρησης
90481000-2 | Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90900000-6 | Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης
92111100-3 | Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
Λ.Μ.1200006154
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
καθαρισμός (χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων, συνεργείων, θαλάμων ελέγχου, γραφείων, & λοιπών χώρων) στις εγκαταστάσεις της λιγνιτικής μεγαλόπολης μονοπρόσωπη α.ε.
 • 24-06-2022
 • 354.369,68
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
30192110-5 | Μελάνια
31531000-7 | Λαμπτήρες
31600000-2 | Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39711120-6 | Καταψύκτες
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
45261000-4 | Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων
45500000-2 | Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή
50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
90919000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
ΔΠΛΠ-1688
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών συντήρησης, λειτουργικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και χειρισμών επί του εγκατεστημένου εξοπλισμού της μονάδας συνδυασμένου κύκλου νο 5 του κλάδου αης μεγαλόπολης 5
 • 23-06-2022
 • 236.820,73
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
03400000-4 | Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
09100000-0 | Καύσιμα
09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
09134200-9 | Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100-2 | Έλαια κινητήρων
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
18143000-3 | Προστατευτικά εξαρτήματα
24954100-7 | Πρωτογενής ενεργός άνθρακας
30163000-9 | Κάρτες χρέωσης
30213100-6 | Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
31224400-6 | Καλώδια συνδέσεων
31681000-3 | Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα
31711000-3 | Ηλεκτρονικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
32342410-9 | Εξοπλισμός ήχου
32551000-0 | Καλώδια και εξοπλισμός τηλεφωνίας
33111000-1 | Ακτινολογικά μηχανήματα
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141320-9 | Ιατρικές βελόνες
33162200-5 | Εργαλεία χειρουργείου
33181000-2 | Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης
33181200-4 | Ηθμός διάλυσης
33192000-2 | Ιατρικές προμήθειες
33192410-9 | Πολυθρόνα οδοντιάτρων
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34322000-0 | Φρένα και μέρη τους
34330000-9 | Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35113300-2 | Εγκαταστάσεις ασφαλείας
35521100-3 | Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία
39811200-2 | Εξυγιαντές χώρου
42122000-0 | Αντλίες
42122130-0 | Αντλίες νερού
42123100-8 | Αεριοσυμπιεστές
42124330-6 | Μέρη αεροσυμπιεστών
42512200-0 | Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
42514310-8 | Φίλτρα αέρα
42514320-1 | Φίλτρα αερίων
42912330-4 | Συσκευές καθαρισμού νερού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
44162000-3 | Συστήματα αγωγών
44320000-9 | Καλώδια και συναφή είδη
44321000-6 | Καλώδια
44322200-5 | Συνδέσεις καλωδίων
44621200-1 | Λέβητες
45252000-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων
45252130-8 | Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
45259100-8 | Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50324100-3 | Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
66170000-2 | Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού
71311000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού
71315410-6 | Επιθεώρηση συστημάτων αερισμού
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
75120000-3 | Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79211000-6 | Λογιστικές υπηρεσίες
79212200-5 | Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
79418000-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών
90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
92312251-5 | Υπηρεσίες υπευθύνων μουσικής ψυχαγωγίας
92522200-8 | Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων
98363000-5 | Υπηρεσίες καταδύσεων

Εύρεση

settings