ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

Ω3ΓΟ4690Ω3-9Ε2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
επείγουσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των πυργών ψύξης του νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.100,00€ πλέον φπα. cpv: 34913000-3
  • 17-05-2022
  • 0,00
  • Έβρος
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
31140000-9 | Πύργοι ψύξης
31154000-0 | Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος
31440000-2 | Μπαταρίες
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
31731000-9 | Ηλεκτροτεχνικό υλικό
33100000-1 | Ιατρικές συσκευές
33112100-9 | Υπερηχοκαρδιογράφος
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141310-6 | Σύριγγες
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
42511000-1 | Μονάδες εναλλαγής θερμότητας και μηχανήματα υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων
42511100-2 | Μονάδες εναλλαγής θερμότητας
42512000-8 | Κλιματιστικές εγκαταστάσεις
42512200-0 | Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42513290-4 | Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός
42531000-7 | Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού
44221211-7 | Πλαίσια πορτών
44221230-6 | Συρόμενες πόρτες
44221240-9 | Γκαραζόπορτες
44523000-2 | Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα
44523300-5 | Εξαρτήματα
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
48219800-4 | Πακέτα λογισμικού γεφύρωσης
50116500-6 | Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
Ρ72Κ4690Ω3-7ΟΒ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών στους πύργους ψύξης του νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 800,00€ πλέον φπα. cpv: 34913000-3
  • 16-05-2022
  • 0,00
  • Έβρος
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
30230000-0 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
31140000-9 | Πύργοι ψύξης
31154000-0 | Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος
31440000-2 | Μπαταρίες
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
31731000-9 | Ηλεκτροτεχνικό υλικό
33100000-1 | Ιατρικές συσκευές
33112100-9 | Υπερηχοκαρδιογράφος
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141310-6 | Σύριγγες
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
39314000-6 | Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου
39711000-9 | Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής
42511000-1 | Μονάδες εναλλαγής θερμότητας και μηχανήματα υγροποίησης αέρα ή άλλων αερίων
42511100-2 | Μονάδες εναλλαγής θερμότητας
42512000-8 | Κλιματιστικές εγκαταστάσεις
42512200-0 | Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42513290-4 | Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός
42531000-7 | Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού
44221211-7 | Πλαίσια πορτών
44221230-6 | Συρόμενες πόρτες
44221240-9 | Γκαραζόπορτες
44523000-2 | Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα
44523300-5 | Εξαρτήματα
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
48219800-4 | Πακέτα λογισμικού γεφύρωσης
50116500-6 | Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
50511000-0 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Εύρεση

settings