ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

6ΧΝΝ6-Λ91
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΓΕΝ/ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
προμήθεια κοινόχρηστου αναλώσιμου υ/γ υλικού γενικής μεθ/ννα, μέσω συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (52.165,48€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ φπα
  • 24-06-2022
  • 64.685,20
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ω8ΜΥ46907Λ-3Β4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
κολλαρα-ραμματα-επιδεσμοι-ταινια αυτοκολλητη 7,5cm
  • 01-06-2022
  • 0,00
  • Ρέθυμνο

Εύρεση

settings