ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010807867
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (υλικά γενικής χρήσης - υαλικά - πλαστικά) για το έτος 2022
η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες των τμημάτων/ δομών του πανεπιστημίου πατρών για το έτος 2022. η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες των τμημάτων/ δομών του πανεπιστημίου πατρών για το έτος 2022.
  • 24-06-2022
  • 79.918,56
  • Αχαΐα

Εύρεση

settings