ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΒΙΒ4690Β4-ΨΝΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ταμπλετες καθαρισμου φουρνου κουζινας
  • 18-05-2022
  • 0,00
  • Αργολίδα, Αρκαδία
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
24311900-6 | Χλώριο
24455000-8 | Απολυμαντικά
30213000-5 | Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213200-7 | Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας
30230000-0 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237300-2 | Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών
33761000-2 | Χαρτί υγείας
39162100-6 | Εξοπλισμός διδασκαλίας
39314000-6 | Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου
39710000-2 | Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
45422100-2 | Ξυλουργικές εργασίες
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50882000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού εστιατορίου
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
90500000-2 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
90524400-0 | Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού
90919000-2 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων

Εύρεση

settings