ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΠΛΠ-902219
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
προμήθεια ανταλλακτικών θωράκισης μύλων λιγνίτη (χάλυβας ορθογωνικής διατομής σε πρίσματα) μονάδων i-iv τους αης αγίου δημητρίου
  • 24-06-2022
  • 118.671,57
  • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03451300-9 | Θάμνοι
03452000-3 | Δένδρα
14212000-0 | Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά
14213100-8 | Σκυρόστρωμα
15981000-8 | Μεταλλικό νερό
31700000-3 | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141640-8 | Παροχέτευση
33182300-2 | Διατάξεις καρδιοχειρουργικής
34144751-7 | Αυτοκινούμενοι γερανοί για τη διακίνηση εμπορευμάτων
34927100-2 | Αντιπαγετικό αλάτι
34928200-0 | Περιφράξεις
34955000-6 | Πλωτή αποβάθρα
38430000-8 | Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
39100000-3 | Έπιπλα
39298900-6 | Διάφορα είδη διακόσμησης
39298910-9 | Χριστουγεννιάτικα δέντρα
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
39812500-2 | Στεγανωτικά
42122130-0 | Αντλίες νερού
42131291-2 | Συρταρωτές δικλείδες
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
43414000-8 | Μηχανές εκτριβής
43414100-9 | Μύλοι κονιοποίησης άνθρακα
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44112300-1 | Διαχωριστικά στοιχεία
44114000-2 | Σκυρόδεμα
44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα
44115210-4 | Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
44521100-9 | Κλειδαριές
44621220-7 | Λέβητες κεντρικής θέρμανσης
45200000-9 | Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
45213120-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ταχυδρομεία
45232453-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις
45233142-6 | Εργασίες επισκευής οδών
45243200-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες
45255500-4 | Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης
45259300-0 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης
45262640-9 | Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50531100-7 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων
50720000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
71314100-3 | Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
71631000-0 | Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης
71900000-7 | Εργαστηριακές υπηρεσίες
77320000-9 | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79112000-2 | Υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης
79960000-1 | Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
90000000-7 | Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες

Εύρεση

settings