• ΑΦΜ 999091563
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα
21PROC008552364
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
προσκληση νο 52
προμηθεια ορθοπεδικων υλικων νο 52
 • 29-04-2021
 • 2.000,00
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα
21PROC008552039
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
προσκληση για την προμηθεια μινι τραχειοστομιας και επιθεματων συγκρατησης φλεβοκαθετηρα
προσκληση για την προμηθεια σετ μινι τραχειοστομιας και επιθεματων συγκρατησης φλεβοκαθετηρα για τη μτν
 • 29-04-2021
 • 958,24
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα
21PROC008539622
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
προσκληση ορθοπεδικου νο 50
προμηθεια ορθοπεδικων υλικων νο 50
 • 27-04-2021
 • 1.500,00
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα
21PROC008537207
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «υπηρεσιες επισκευης και συντηρησης ιατρικου εξοπλισμου»,
ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «υπηρεσιες επισκευης και συντηρησης ιατρικου εξοπλισμου», ενταγμένο στον πίνακα προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών υγείας έτους 2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 164.264,00€ cpv 50421000-2, καε 0887, συμπεριλαμβανομένου του φπα, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
 • 27-04-2021
 • 164.264,00
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα
21PROC008537122
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
π ε ρ ι λ η ψ η δ ι α κ η ρ υ ξ η ς 11/2021 για τις «υπηρεσιες επισκευης και συντηρησης ιατρικου εξοπλισμου»
ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «υπηρεσιες επισκευης και συντηρησης ιατρικου εξοπλισμου», ενταγμένο στον πίνακα προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών υγείας έτους 2021 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 164.264,00€ cpv 50421000-2, καε 0887, συμπεριλαμβανομένου του φπα, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
 • 27-04-2021
 • 163.992,83
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα

Εύρεση

settings