ΔΠΛΠ-1732
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επίβλεψη λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εκτέλεση ηλεκτρικών χειρισμών στον αης πτολεμαϊδας v
 • 03-11-2022
 • 872.227,90
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
09134220-5 | Καύσιμα ντίζελ (EN 590)
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
09210000-4 | Λιπαντικά παρασκευάσματα
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100-2 | Έλαια κινητήρων
09211400-5 | Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών
09211610-0 | Υγρά υδραυλικών συστημάτων
09211650-2 | Υγρά φρένων
24316000-2 | Απεσταγμένο νερό
24951000-5 | Γράσα και λιπαντικά
24951311-8 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
24961000-8 | Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
30192110-5 | Μελάνια
31531000-7 | Λαμπτήρες
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34928200-0 | Περιφράξεις
38430000-8 | Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39711120-6 | Καταψύκτες
45310000-3 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45311200-2 | Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων
45315600-4 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης
50711000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79714000-2 | Υπηρεσίες επιτήρησης
79960000-1 | Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
80000000-4 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
85312300-2 | Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
90000000-7 | Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90492000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90700000-4 | Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90722200-6 | Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
98390000-3 | Λοιπές υπηρεσίες
22PROC011517537
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΥΔΡΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προμηθεια λιπαντικων
ελαια κινητηρων γρασα και λιπαντικα υγρα υδραυλικων συστηματων λιπαντικα κιβωτιων οδοντωτων τροχων
 • 01-11-2022
 • 4.994,63
 • Καστοριά
22PROC011515358
ΔΕΤΕΠΑ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
προμήθεια υλικών και λιπαντικών για τη συντήρηση των μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα ισχύος 30mw
η επιχείρηση, σύμφωνα με την από 24/10/2022 τεχνική έκθεση της τεχνικης υπηρεσιασ, πρέπει να προβεί στην υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: "προμήθεια υλικών και λιπαντικών για τη συντήρηση των μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα ισχύος 30mw".
 • 01-11-2022
 • 28.847,43
 • Φλώρινα
1732
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επίβλεψη λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εκτέλεση ηλεκτρικών χειρισμών στον αης πτολεμαϊδας v
 • 31-10-2022
 • 872.227,90
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
09134220-5 | Καύσιμα ντίζελ (EN 590)
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
09210000-4 | Λιπαντικά παρασκευάσματα
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100-2 | Έλαια κινητήρων
09211400-5 | Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών
09211610-0 | Υγρά υδραυλικών συστημάτων
09211650-2 | Υγρά φρένων
24316000-2 | Απεσταγμένο νερό
24951000-5 | Γράσα και λιπαντικά
24951311-8 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
24961000-8 | Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
30192110-5 | Μελάνια
31531000-7 | Λαμπτήρες
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34928200-0 | Περιφράξεις
38430000-8 | Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
38432000-2 | Συσκευές αναλύσεων
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39711120-6 | Καταψύκτες
45310000-3 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45311200-2 | Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων
45315600-4 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης
50711000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79714000-2 | Υπηρεσίες επιτήρησης
79960000-1 | Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
80000000-4 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
85312300-2 | Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
90000000-7 | Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90492000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90700000-4 | Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90722200-6 | Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
98390000-3 | Λοιπές υπηρεσίες
22PROC011506418
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΥΔΡΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προμηθεια λιπαντικων
λιπαντικα κιβωτιων οδοντωτων τροχων γρασα και λιπαντικα ελαια κινητηρων υγρα υδραυλικων συστηματων
 • 31-10-2022
 • 4.994,63
 • Καστοριά
22PROC011505743
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΥΔΡΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
προμηθεια λιπαντικων
λιπαντικα κιβωτιων οδοντωτων τροχων ελαια κινητηρων υγρα υδραυλικων συστηματων γρασα και λιπαντικα
 • 31-10-2022
 • 4.994,63
 • Καστοριά
22PROC011505016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας και προμήθειας ανταλλακτικών για το γενικό service των αλατιέρων με 131232, με 131233, με 89601 και του φορτηγού κηι 1491 της π
προμήθεια ανταλλακτικών για για το γενικό service των αλατιέρων με 131232, με 131233, με 89601 και του φορτηγού κηι 1491 της π.α.μ.-θ. – π.ε. ξ παροχή υπηρεσίας για το γενικό service τωναλατιέρων με 131232, με 131233, με 89601 και του φορτηγού κηι 1491 της π.α.μ.-θ. – π.ε.ξάνθης.
 • 31-10-2022
 • 8.961,48
 • Ξάνθη

Εύρεση

settings