ΔΠΛΠ-1730
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης στους ασπ σάμου, τσπ ικαρίας, τσπ αγαθονησίου, ασπ κω, τσπ πάτμου, τσπ αστυπάλαιας, ασπ καρπάθου, τπς σύμης και τσπ μεγίστης, ασπ καλύμνου της δεπαν
  • 02-11-2022
  • 3.484.625,70
  • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03452000-3 | Δένδρα
09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη
15872400-5 | Αλάτι
22110000-4 | Τυπωμένα βιβλία
30000000-9 | Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
30125000-1 | Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
30192000-1 | Προμήθειες ειδών γραφείου
30192110-5 | Μελάνια
30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί
31110000-0 | Ηλεκτρικοί κινητήρες
31518600-6 | Προβολείς φωτισμού
31532800-2 | Βραχίονες φωτιστικών
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33141640-8 | Παροχέτευση
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33172000-6 | Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
33182300-2 | Διατάξεις καρδιοχειρουργικής
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34330000-9 | Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34927100-2 | Αντιπαγετικό αλάτι
34928200-0 | Περιφράξεις
34991000-0 | Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων
34993000-4 | Φωτιστικά οδών
38221000-0 | Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)
38430000-8 | Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
39100000-3 | Έπιπλα
39298900-6 | Διάφορα είδη διακόσμησης
39298910-9 | Χριστουγεννιάτικα δέντρα
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39715240-1 | Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης χώρων
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
42131291-2 | Συρταρωτές δικλείδες
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42531000-7 | Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού
42943700-5 | Κυκλοφορητές θέρμανσης
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
43414100-9 | Μύλοι κονιοποίησης άνθρακα
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44112300-1 | Διαχωριστικά στοιχεία
44114000-2 | Σκυρόδεμα
44114100-3 | Έτοιμο σκυρόδεμα
44115210-4 | Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
44163000-0 | Σωληνώσεις και εξαρτήματα
44316000-8 | Σιδηρικά είδη
44322100-4 | Αγωγοί καλωδίων
44521100-9 | Κλειδαριές
45200000-9 | Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
51110000-6 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
71222000-0 | Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
71311100-2 | Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού
71351914-3 | Αρχαιολογικές υπηρεσίες
77231400-2 | Υπηρεσίες απογραφής δασών
77231900-7 | Υπηρεσίες δασικού τομεακού σχεδιασμού
90513800-4 | Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90700000-4 | Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
92111100-3 | Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών
92130000-1 | Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
92225100-7 | Κινηματογραφικές ταινίες κατά παραγγελία
92312000-1 | Καλλιτεχνικές υπηρεσίες
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
22PROC011527219
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την π.ε. λακωνίας
διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες της π.ε. λακωνίας και των ν.π.δ.δ. χωρικής της αρμοδιότητας για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους και δικαίωμα προαίρεσης 20% λόγω πιθανής αύξησης των τιμών διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για την π.ε. λακωνίας για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους και δικαίωμα προαίρεσης 20% λόγω πιθανής αύξησης των τιμών
  • 02-11-2022
  • 1.176.560,00
  • Λακωνία, Μεσσηνία
22PROC011524781
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της π.ε. λακωνίας
προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη) για την π.ε. λακωνίας για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους και δικαίωμα προαίρεσης 20% προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης), για τις ανάγκες της π.ε. λακωνίας και των ν.π.δ.δ. χωρικής της αρμοδιότητας για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους και δικαίωμα προαίρεσης 20%
  • 02-11-2022
  • 1.176.560,00
  • Λακωνία, Μεσσηνία

Εύρεση

settings