ΔΠΛΠ-1732
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επίβλεψη λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εκτέλεση ηλεκτρικών χειρισμών στον αης πτολεμαϊδας v
 • 03-11-2022
 • 872.227,90
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
09134220-5 | Καύσιμα ντίζελ (EN 590)
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
09210000-4 | Λιπαντικά παρασκευάσματα
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100-2 | Έλαια κινητήρων
09211400-5 | Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών
09211610-0 | Υγρά υδραυλικών συστημάτων
09211650-2 | Υγρά φρένων
24316000-2 | Απεσταγμένο νερό
24951000-5 | Γράσα και λιπαντικά
24951311-8 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
24961000-8 | Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
30192110-5 | Μελάνια
31531000-7 | Λαμπτήρες
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34928200-0 | Περιφράξεις
38430000-8 | Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39711120-6 | Καταψύκτες
45310000-3 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45311200-2 | Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων
45315600-4 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης
50711000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79714000-2 | Υπηρεσίες επιτήρησης
79960000-1 | Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
80000000-4 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
85312300-2 | Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
90000000-7 | Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90492000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90700000-4 | Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90722200-6 | Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
98390000-3 | Λοιπές υπηρεσίες
1732
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επίβλεψη λειτουργίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εκτέλεση ηλεκτρικών χειρισμών στον αης πτολεμαϊδας v
 • 31-10-2022
 • 872.227,90
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
09134220-5 | Καύσιμα ντίζελ (EN 590)
09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης
09210000-4 | Λιπαντικά παρασκευάσματα
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100-2 | Έλαια κινητήρων
09211400-5 | Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών
09211610-0 | Υγρά υδραυλικών συστημάτων
09211650-2 | Υγρά φρένων
24316000-2 | Απεσταγμένο νερό
24951000-5 | Γράσα και λιπαντικά
24951311-8 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
24961000-8 | Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
30192110-5 | Μελάνια
31531000-7 | Λαμπτήρες
31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33182220-7 | Καρδιακές βαλβίδες
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
34928200-0 | Περιφράξεις
38430000-8 | Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
38432000-2 | Συσκευές αναλύσεων
39518100-7 | Υφασμάτινα είδη χειρουργείου
39711120-6 | Καταψύκτες
45310000-3 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45311200-2 | Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων
45315600-4 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης
50711000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
71300000-1 | Υπηρεσίες μηχανικού
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79714000-2 | Υπηρεσίες επιτήρησης
79960000-1 | Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
80000000-4 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
85312300-2 | Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
90000000-7 | Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90492000-2 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
90700000-4 | Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
90721600-3 | Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία
90722200-6 | Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
98390000-3 | Λοιπές υπηρεσίες
9ΑΛΤ465ΧΘΞ-ΖΧ5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΥΠΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
τροποποιηση αιτηματος προμηθεια κλιματιστικης μοναδ στο ακτιο
 • 27-10-2022
 • 0,00
 • Νότιος Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09100000-0 | Καύσιμα
09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
15110000-2 | Κρέας
15900000-7 | Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
24951311-8 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
31700000-3 | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
33180000-5 | Λειτουργικιή υποστήριξη
33192230-3 | Τράπεζες χειρουργείου
33194100-7 | Συσκευές και όργανα έγχυσης
33194110-0 | Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης
42130000-9 | Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42531000-7 | Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού
42913300-2 | Φίλτρα λαδιού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
45216200-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις
45240000-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες
50246000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού λιμένων
50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
71335000-5 | Τεχνικές μελέτες
71351914-3 | Αρχαιολογικές υπηρεσίες
71410000-5 | Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού
72212000-4 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
73111000-3 | Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών
75231100-5 | Νομικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαστήρια
77320000-9 | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
80540000-1 | Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
85312500-4 | Υπηρεσίες αποκατάστασης
90711500-9 | Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα
90712000-1 | Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
92500000-6 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
ΨΨ544690ΩΝ-50Π
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΓΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
επισκευη hp laser jet m1522
 • 20-10-2022
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
24951311-8 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
33190000-8 | Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
42124000-4 | Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων
42419510-4 | Μέρη ανελκυστήρων
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42531000-7 | Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού
42913300-2 | Φίλτρα λαδιού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
44210000-5 | Κατασκευές και μέρη κατασκευών
45313100-5 | Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα
50100000-6 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό
50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
50413000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου
50420000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού
50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
76492000-8 | Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων
ΩΝΣ2ΩΚΔ-ΦΤΕ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
τροποποιηση περιληψης διακηρυξης
 • 18-10-2022
 • 0,00
 • Κορινθία
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09100000-0 | Καύσιμα
09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15110000-2 | Κρέας
15900000-7 | Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
24951311-8 | Αντιψυκτικά παρασκευάσματα
31700000-3 | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
33192230-3 | Τράπεζες χειρουργείου
42130000-9 | Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
42531000-7 | Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού
42913300-2 | Φίλτρα λαδιού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
45240000-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
50246000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού λιμένων
50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
50532300-6 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
66114000-2 | Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
71335000-5 | Τεχνικές μελέτες
71351914-3 | Αρχαιολογικές υπηρεσίες
71410000-5 | Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού
72212000-4 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
73111000-3 | Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών
75231100-5 | Νομικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαστήρια
77320000-9 | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
79418000-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών
79620000-6 | Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό
80540000-1 | Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
85312500-4 | Υπηρεσίες αποκατάστασης
90711500-9 | Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα
90712000-1 | Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
92500000-6 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
22PROC011441120
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
εκτακτη επισκευη-συντηρηση του ανζ1590
αντιψυκτικό 5λ&1λ παξιμάδι ρουλμάν εργασία συντήρησης εργασία συντήρησης ελαστικοί δακτύλιοι φίλτρο καυσίμου υγρό παρπρίζ φίλτρο λαδιού εργασίες επισκευής ιμάντες διάφορα ανταλλακτικά καθαριστικό φρένων φλάντζες υγρά φρένων βαλβολίνη έλαιο κινητήρα σε 100 ml τσιμούχες φίλτρο αέρα
 • 18-10-2022
 • 1.100,46
 • Λασίθι
ΨΚΧΨ46904Ν-ΒΣ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
προσκληση συντηρηση - επισκευη ολων tων vivid
 • 14-10-2022
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
6ΡΙ24690ΩΜ-ΦΤΗ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' / ΔΙΟΙΚΗΣΗ
επισκευη και συντηρηση πατατομηχανης
 • 12-10-2022
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings