ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΨΙ5Μ4653Π4-Φ4Φ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
πρόσκληση της εφορείας εναλίων αρχαιοτήτων για υποβολή προσφοράς σχετικά με την επισκευή και συντήρηση καταδυτικών αεροσυμπιεστών της εεα στα πλαίσια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το έτος 2022, σανα 2022να51400039 «εργασίες εναλίων αρχαιολογικών ερευνών και αυτοψιών (π.κ. 1978σε01400001 , 2014σε51400001)».
  • 22-06-2022
  • 0,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09211100-2 | Έλαια κινητήρων
14210000-6 | Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά
30192700-8 | Γραφική ύλη
31158100-9 | Φορτιστές μπαταριών
31440000-2 | Μπαταρίες
31600000-2 | Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
33000000-0 | Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
33131000-7 | Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33198000-4 | Νοσοκομειακά είδη από χαρτί
33600000-6 | Φαρμακευτικά προϊόντα
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35810000-5 | Ατομικός εξοπλισμός
38000000-5 | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
38425100-1 | Μανόμετρα
39151100-6 | Συστήματα ραφιών
39224300-1 | Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα
42913000-9 | Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
44111200-3 | Τσιμέντο
44423000-1 | Διάφορα είδη
44615000-4 | Δοχεία υπό πίεση
44921200-4 | Άσβεστος
50413200-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης
50610000-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας
55100000-1 | Υπηρεσίες ξενοδοχείων
55320000-9 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
66512000-2 | Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων και υγείας
71351914-3 | Αρχαιολογικές υπηρεσίες
77312000-0 | Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
77342000-9 | Κλάδεμα θάμνων
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού
9ΟΜ446907Ε-4Τ0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
βραχιολια
  • 22-06-2022
  • 0,00
  • Ηλεία
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
18424300-0 | Γάντια μιας χρήσης
30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30213300-8 | Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30230000-0 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30232000-4 | Περιφερειακός εξοπλισμός
30236000-2 | Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
31710000-6 | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33190000-8 | Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα
33192000-2 | Ιατρικές προμήθειες
33198000-4 | Νοσοκομειακά είδη από χαρτί
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
35721000-4 | Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών
38000000-5 | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
39511100-8 | Κουβέρτες
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
42991200-1 | Εκτυπωτικά μηχανήματα
42999100-6 | Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες
44423000-1 | Διάφορα είδη
44523300-5 | Εξαρτήματα
50312000-5 | Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
85121000-3 | Ιατρικές υπηρεσίες
85121291-9 | Παιδιατρικές υπηρεσίες

Εύρεση

settings