ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010006684
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
πρόσκλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση μίας (1) θέσης κλινικού / ής γενετιστή /στριας, ως έκτακτο προσωπικό, με σύμβαση ανάθεσης έργου, συνολικής ετήσιας προϋπολογιστικής δαπάνης 24.000,00 €
πρόσκλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση μίας (1) θέσης κλινικού / ής γενετιστή /στριας, ως έκτακτο προσωπικό, με σύμβαση ανάθεσης έργου, συνολικής ετήσιας προϋπολογιστικής δαπάνης 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν φ.π.α. για την εξυπηρέτηση των αναγκών της β’ νεογνολογικής κλινικής α.π.θ., της α’ μαιευτικής -γυναικολογικής κλινικής α.π.θ. και του εργαστηρίου γενετικής του νοσοκομείου.
  • 04-02-2022
  • 24.000,00
  • Θεσσαλονίκη
22PROC009971000
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 80.000,00 ευρώ (cpv:66513000-9), ενταγμένης στον προϋπολογισμό του έτους 2022, με καε 892.
  • 27-01-2022
  • 80.000,00
  • Θεσσαλονίκη
22PROC009970638
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
περίληψη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 80.000,00 ευρώ.
περίληψη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 80.000,00 ευρώ (cpv:66513000-9), ενταγμένης στον προϋπολογισμό του έτους 2022, με καε 892.
  • 27-01-2022
  • 80.000,00
  • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings