ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010579254
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ / BIOXHMIKO
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την διαγωνιστική διαδικασία με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια αντιδραστηρίων, συμβατά με τους αναλυτές cobas e501, e411 και e311
προμήθεια αντιδραστηρίων συμβατά με τους αναλυτές cobas e501, e411 του τμήματος βιοχημικού του νοσοκομείου προϋπολογισμού 17.082,25 ευρώ άνευ φ.π.α., 18.572,85 ευρώ συμπ. φ.π.α. (6% & 24%). cpv : 3369 προμήθεια αντιδραστηρίων συμβατά με τους αναλυτές cobas e501, e411 του τμήματοςβιοχημικού του νοσοκομείου προϋπολογισμού 17.082,25 ευρώ άνευ φ.π.α., 18.572,85 ευρώ συμπ.φ.π.α. (6% & 24%).cpv : 33696300-8 / χημικά αντιδραστήρια, κ.α.ε.: 1359.
  • 18-05-2022
  • 18.572,84
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings