ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009415890
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για το τμήμα μεθ - (covid19) του πγνα,(enc91)προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.200,00€ πλέον φπα cpv:33696500-0»
d513 αποχετευση για τον αναλυτη αεριων abl 800 flexd722 k μεμβρανη για αναλυτη abl 800 flex d755 na μεμβρανη για αναλυτη abl 800 flex gas 1 για αναλυτη αεριων abl 800 flex gas 2 για αναλυτη αεριων abl 800 flex διαλυμα s1820 βαθμονομησης για αναλυτη αεριων abl 800 flex διαλυμα βαθμονομησης thb s7770διαλυμα πλυσης s8375 για αναλυτη αεριων abl 800 flex χαρτι για αναλυτη αεριων abl 800 flex
  • 22-10-2021
  • 5.208,00
  • Έβρος

Εύρεση

settings