ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010259109
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αναβαθμιση – αντικατασταση εξοπλισμου εελ ροδου στη θεση βοδι με λειτουργια και συντηρηση
τμήμα γ: «λειτουργία και συντήρηση β’ φάσης», περιλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ρόδου στο σύνολό της, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τέσσερα (4) έτη. κατά την λειτουργία και συντήρηση β’ φάσης, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της συντήρησης των παρακάτω έργων: της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων,των έργων απε, που θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο, στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας τμήμα β’ λειτουργία και συντήρηση εελ ρόδου α΄ φάσηςαφορά την λειτουργία και συντήρηση της εελ ρόδου στο σύνολό της και ειδικότερα κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου, δηλαδή για είκοσι δύο (22) μήνες. τμήμα α’ αναβάθμιση – αντικατάσταση εξοπλισμού εελ ρόδουτο έργο περιλαμβάνει : • την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για τη κατασκευή των έργων,• την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,• τις πάσης φύσεως δοκιμές, • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης των έργων, που εντάσσονται στην παρούσα εργολαβία τμήμα ε' λειτουργία και συντήρηση εελ ρόδου γ΄ φάσηςπροαίρεση του τμήματος γ «λειτουργία και συντήρηση β’ φάσης», που περιλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ρόδου στο σύνολό της, για χρονικό διάστημα επιπλέον τεσσάρων (4) ετών. τμήμα δ’ απολογιστικές εργασίες εελ ρόδου
  • 23-03-2022
  • 21.972.800,00
  • Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος

Εύρεση

settings