ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΨΗΣΗ46907Τ-ΚΛΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' / ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ \'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ\'
(269804-παθολογικη ογκολογια)σακοι φωτοπροστασιας
 • 24-06-2022
 • 0,00
 • Χανιά
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
24931250-6 | Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141110-4 | Επίδεσμοι
33184100-4 | Χειρουργικά μοσχεύματα
33621000-9 | Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα
33696100-6 | Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος
33696300-8 | Χημικά αντιδραστήρια
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33731110-7 | Ενδοφθάλμιοι φακοί
38434580-5 | Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις
38519650-7 | Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων
38651100-4 | Φακοί φωτογραφικών μηχανών
39224340-3 | Κάδοι
44523300-5 | Εξαρτήματα
44613600-6 | Τροχοφόροι κάδοι
44613800-8 | Κάδοι αποβλήτων
45215100-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας
45300000-0 | Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
79950000-8 | Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79980000-7 | Υπηρεσίες συνδρομών
80500000-9 | Υπηρεσίες κατάρτισης
85145000-7 | Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
ΩΖ4Τ46906Λ-ΛΧΥ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
επισκευή ατμολέβητα νο2 του λεβητοστασίου του γ. ν. πατρών «ο άγιος ανδρέας»
 • 24-06-2022
 • 0,00
 • Αχαΐα
ΔΠΛΠ-1688
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών συντήρησης, λειτουργικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και χειρισμών επί του εγκατεστημένου εξοπλισμού της μονάδας συνδυασμένου κύκλου νο 5 του κλάδου αης μεγαλόπολης 5
 • 23-06-2022
 • 236.820,73
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03221200-8 | Οπωροκηπευτικά
03400000-4 | Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
09100000-0 | Καύσιμα
09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη
09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ
09134200-9 | Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100-2 | Έλαια κινητήρων
15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
18143000-3 | Προστατευτικά εξαρτήματα
24954100-7 | Πρωτογενής ενεργός άνθρακας
30163000-9 | Κάρτες χρέωσης
30213100-6 | Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
31224400-6 | Καλώδια συνδέσεων
31681000-3 | Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα
31711000-3 | Ηλεκτρονικό υλικό
31720000-9 | Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
32342410-9 | Εξοπλισμός ήχου
32551000-0 | Καλώδια και εξοπλισμός τηλεφωνίας
33111000-1 | Ακτινολογικά μηχανήματα
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141320-9 | Ιατρικές βελόνες
33162200-5 | Εργαλεία χειρουργείου
33181000-2 | Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης
33181200-4 | Ηθμός διάλυσης
33192000-2 | Ιατρικές προμήθειες
33192410-9 | Πολυθρόνα οδοντιάτρων
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34322000-0 | Φρένα και μέρη τους
34330000-9 | Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35113300-2 | Εγκαταστάσεις ασφαλείας
35521100-3 | Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία
39811200-2 | Εξυγιαντές χώρου
42122000-0 | Αντλίες
42122130-0 | Αντλίες νερού
42123100-8 | Αεριοσυμπιεστές
42124330-6 | Μέρη αεροσυμπιεστών
42512200-0 | Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
42514310-8 | Φίλτρα αέρα
42514320-1 | Φίλτρα αερίων
42912330-4 | Συσκευές καθαρισμού νερού
42996500-9 | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων
44162000-3 | Συστήματα αγωγών
44320000-9 | Καλώδια και συναφή είδη
44321000-6 | Καλώδια
44322200-5 | Συνδέσεις καλωδίων
44621200-1 | Λέβητες
45252000-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων
45252130-8 | Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
45259100-8 | Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50324100-3 | Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
66170000-2 | Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού
71311000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού
71315410-6 | Επιθεώρηση συστημάτων αερισμού
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
75120000-3 | Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79211000-6 | Λογιστικές υπηρεσίες
79212200-5 | Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
79418000-7 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών
90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
90913200-2 | Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών
92312251-5 | Υπηρεσίες υπευθύνων μουσικής ψυχαγωγίας
92522200-8 | Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων
98363000-5 | Υπηρεσίες καταδύσεων
22PROC010794943
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κλιματιστικού εξοπλισμού του πανεπιστημίου μακεδονία έτους 2022
θεμα: αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη υπηρεσίας «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη κλιματιστικού εξοπλισμού πανεπιστημίου μακεδονίας». ανάληψη υποχρέωσης υπηρεσίας «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη κλιματιστικού εξοπλισμού πανεπιστημίου μακεδονίας».
 • 22-06-2022
 • 46.103,40
 • Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΔΥΠΕΚΕ52622044
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap)
 • 22-06-2022
 • 486.080,00
 • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03321100-6 | Βοοειδή
03333000-4 | Νωπό αγελαδινό γάλα
03400000-4 | Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα
14212200-2 | Αδρανή υλικά
14600000-7 | Μεταλλεύματα και μέταλλα
14610000-0 | Μεταλλεύματα
15982000-5 | Αναψυκτικά
22120000-7 | Δημοσιεύσεις
34100000-8 | Αυτοκίνητα οχήματα
44613800-8 | Κάδοι αποβλήτων
45111100-9 | Εργασίες κατεδάφισης
50243000-0 | Διάλυση πλοίων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
64200000-8 | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
77312000-0 | Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
79421200-3 | Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
90511000-2 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
90514000-3 | Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
92312251-5 | Υπηρεσίες υπευθύνων μουσικής ψυχαγωγίας
98300000-6 | Διάφορες υπηρεσίες
98363000-5 | Υπηρεσίες καταδύσεων

Εύρεση

settings