ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009182911
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πρόσκληση για την ανάθεση εκτέλεση την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων και προμήθεια νέων κλιματιστικών
ομαδα β+γ+δ (κ.α.:15.6673.0007)κοινωνικη υπηρεσια 4ος βρεφονηπιακος σταθμοσταπη & παιδικοι / βρεφονηπιακοι σταθμοιπρομηθεια ανταλλακτικων για την επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.: 15.6673.0007)ανταλλακτικά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 1 x 4.032,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:10.6265.0036) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη εξωτερικές μονάδες multi – v iii r 410α 8 τεμ. x 3 επισκέψεις για το κάθε ένα τεμ. x 22,50€ = 540,00€ προμηθεια κλιματιστικων για υπηρεσιες του δημου (2021) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη (κ.α. 15.7135.0047)προμήθεια κλιματιστικών τύπου split unit (τεμ. 14) συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:15.6265.0013) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφησυντήρηση fan coil 29 τεμ. x 1 επισκέψεις x 14,00€ = 406,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων (2021) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη (κ.α. 20.6265.0006) συντήρηση κλιματιστικών μονάδων split unitστη δ/νση καθαριότητας τεμ. 22 x 29,00€ = 638,00€ προμηθεια ανταλλακτικων για την επισκευη κλιματιστικων (2021) (κ.α.: 20.6673.0006)ανταλλακτικά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 1 x 161,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:15.6265.0013) συμφωνα με τηντεχνικη περιγραφησυντήρηση κλιματιστικών μονάδων split unit στα κτίρια ταπη και παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς τεμ. 55 x 27,00€ = 1.485,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:15.6265.0013) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη συντήρηση ψύκτη galletti scx174cs0a1 τεμ. x 3 επισκέψεις x 150,00€ = 450,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:10.6265.0036) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη εσωτερικές μονάδες κασέτα οροφής τεσσάρωνκατευθύνσεων (570x570mm) 114 τεμ. x 2 επισκέψεις x 10,00€ = 2.280,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:15.6265.0013) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφησυντήρηση κλιματιστικών μονάδων split unit τεμ. 1 x 1 επισκέψεις x 26,00€ = 26,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:10.6265.0036) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη της αρ. 23/2021 τεχνικής περιγραφής της δ/νσης τ.υ. συντήρηση ψύκτη clint cha/k 787p 1 τεμ. x 3 επισκέψεις x 150,00€ = 450,00€ προμηθεια ανταλλακτικων για την επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.: 10.6672.0003) ανταλλακτικά σύμφωνα με τηντεχνική περιγραφή 1 x 8.064,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:15.6265.0013) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφηεσωτερικές μονάδες fan coil30 τεμ. x 2 επισκέψεις ανά τεμάχιο x 14,00€ = 840,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:10.6265.0036) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη συντήρηση κκμ novair cta-48 2 τεμ. x 3 επισκέψεις για το κάθε ένα x 125,00€ = 750,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:15.6265.0013) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφησυντήρηση κκμ novair cta-76 1 τεμ. x 3 επισκέψεις x 125,00€ = 375,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:15.6265.0013) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφησυντήρηση ψύκτη clint cha/k 524p 1 τεμ. x 3 επισκέψεις x 150,00€ = 450,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:10.6265.0036) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη συντήρηση κκμ novair cta-24 2 τεμ. x 3 επισκέψεις για το κάθε ένα τεμ. x 125,00€ = 750,00€ συντηρηση και επισκευη κλιματιστικων συστηματων και μηχανηματων (2021) (κ.α.:10.6265.0036) συμφωνα με την τεχνικη περιγραφη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων split unit 4 τεμ. x 1 επισκέψεις x 14,50€ = 58,00€
  • 09-09-2021
  • 36.975,56
  • Πειραιάς, Νήσοι
21PROC009170648
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
προσκληση υποβολης προσφορας για εκτέλεση εργασιών και προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την αποκατάσταση βλαβών κλιματιστικών μονάδων του συστήματος αυτοματισμού και κλιματισμού trane
προμήθεια υλικών προς αποκατάσταση των σφαλμάτων, βλαβών και δυσλειτουργιών των τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων συστήματος ψύξης/θέρμανσης trane. eκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των σφαλμάτων, βλαβών και δυσλειτουργιών των τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων συστήματος ψύξης/θέρμανσης trane.
  • 08-09-2021
  • 21.452,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings