ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009394835
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
προσκληση υποβολης προσφορας για μισθωση μεγαλων καδων στην δ.ε κιλελερ
στο δήμο μας υπάρχει ανάγκη για μίσθωση μεγάλων κάδων μπαζών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος αποκομιδής των υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών. οι κάδοι που θα μισθωθούν θα είναι μεγάλης χωρητικότητας 10 m3 . ο δήμος δεν διαθέτει κάδους αυτής της χωρητικότητας ούτε και ειδικό όχημα για να τους μεταφέρει προκειμένου να αδειάζει το περιεχόμενό τους και να τους επανατοποθετεί. το συγκεκριμένο αίτημα αφορά τη μίσθωση κάδων για τη δ.ε κιλελέρ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως 31-12-2021 και για έως δώδεκα (12) συνολικά δρομολόγια. συγκεκριμένα θα πρέπει να τοποθετηθούν ένας (1) κάδος στο κιλελέρ , ένας (1) στο καλαμάκι, ένας (1) στο ν. περιβόλι και ένας(1) στη μέλισσα
  • 20-10-2021
  • 1.666,56
  • Λάρισα
21PROC009394644
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
προσκληση υποβολης προσφορας για μισθωση μεγαλων καδων στην δ.ε κραννωνα
στο δήμο μας υπάρχει ανάγκη για μίσθωση μεγάλων κάδων μπαζών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος αποκομιδής των υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών. οι κάδοι που θα μισθωθούν θα είναι μεγάλης χωρητικότητας 10 m3 . ο δήμος δεν διαθέτει κάδους αυτής της χωρητικότητας ούτε και ειδικό όχημα για να τους μεταφέρει προκειμένου να αδειάζει το περιεχόμενό τους και να τους επανατοποθετεί .το συγκεκριμένο αίτημα αφορά τη μίσθωση ενός (1) για τη δ.ε κραννώνα ,στους αγίους αναργύρους . η ευθύνη για την απόρριψη των μπαζών θα βαρύνει τον ανάδοχο.
  • 20-10-2021
  • 230,64
  • Λάρισα

Εύρεση

settings