ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

Ω5Θ5469Η8Κ-3ΗΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
προμηθεια ειδων καθαριοτητας για το γ.ν.-κ.υ ικαριας
  • 24-06-2022
  • 0,00
  • Ικαρία, Σάμος
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
03451000-6 | Φυτά
03451100-7 | Φυτά για φύτευση σε παρτέρια
03451300-9 | Θάμνοι
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33157100-6 | Μάσκες ιατρικών αερίων
34133110-2 | Βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
42123100-8 | Αεριοσυμπιεστές
42123400-1 | Αεροσυμπιεστές
42124330-6 | Μέρη αεροσυμπιεστών
42600000-2 | Εργαλειομηχανές
44115210-4 | Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
45212200-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις
45214220-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
45233140-2 | Οδικά έργα
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45259900-6 | Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
45410000-4 | Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50100000-6 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό
50232100-1 | Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
60161000-4 | Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων
64121100-1 | Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας
71356000-8 | Τεχνικές υπηρεσίες
71356300-1 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού

Εύρεση

settings