ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΛΨΣ4690Ω3-ΠΒ4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00€ πλέον φπα. cpv: 34913000-0
  • 17-02-2022
  • 0,00
  • Έβρος

Εύρεση

settings