Συνδρομητικές Υπηρεσίες 14 ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ .Δοκιμάστε τώρα πατώντας εδώ
Διαγωνισμοί τελευταίου 3μήνου, μόνο για συνδρομητές
21PROC007980480
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) / Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την «συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων εδσνα»
«συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων εδσνα», εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (2.443.680,00 €) πλέον του αναλογούντος φπα 24%, με επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (814.560,00€) πλέον του αναλογούντος φπα 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης πλέον του δικαιώματος προαίρεσης.
 • 05-01-2021
 • 3.030.163,20
 • Αττική
21PROC007980452
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) / Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την «συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων εδσνα»
«συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων εδσνα», εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (2.443.680,00 €) πλέον του αναλογούντος φπα 24%, με επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (814.560,00€) πλέον του αναλογούντος φπα 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης πλέον του δικαιώματος προαίρεσης.
 • 05-01-2021
 • 3.030.163,20
 • Αττική
21PROC007976271
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
συμφωνια πλαισιο συντηρηση και επισκευη οχηματων και μηχανηματων δημου παπαγου χολαργου
εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών, λεωφορείων, ιχ, μηχανάκια εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών εργασίες επισκευής ελαστικών εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής εκσκαφέων εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής σαρώθρων
 • 04-01-2021
 • 503.500,00
 • Βόρειος Τομέας Αθηνών
21PROC007976086
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
συμφωνια πλαισιο συντηρηση και επισκευη οχηματων και μηχανηματων δημου παπαγου χολαργου
εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής σαρώθρων εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών, λεωφορείων, ιχ, μηχανάκια εργασίες επισκευής ελαστικών εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής εκσκαφέων
 • 04-01-2021
 • 503.500,00
 • Βόρειος Τομέας Αθηνών
20PROC007948415
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
συντηρηση οχηματων – μηχανηματων & μοτοποδηλατων ετων 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
συντήρηση μικρών αυτοκινήτων, επιβατικών, ημιφορτηγών τύπου βαν, κλειστών φορτηγών, ανοικτών φορτηγών, τρικύκλων –μοτοποδηλάτων συντήρηση σαρώθρων οχημάτων επισκευή ελαστικών μικρών αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων, φορτηγών,λεωφορείων, σαρώθρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου συντήρηση πλαισίων απορριμματοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων, υδροφόρων, λεωφορείων, πυροσβεστικών, ανυψωτικών, γερανοφόρων, υπερκατασκευών συντήρηση μηχανημάτων έργου (εκσκαφέων φορτωτών, πλυντηρίων κάδων, καλαθοφόρων) εργασίες φανοποιϊας μικρών αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων, σαρώθρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου
 • 29-12-2020
 • 1.339.200,00
 • Ανατολική Αττική
20PROC007946813
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων ετών 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
συντήρηση σαρώθρων οχημάτων συντήρηση πλαισίων απορριμματοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων, υδροφόρων, λεωφορείων, πυροσβεστικών, ανυψωτικών, γερανοφόρων, υπερκατασκευών εργασίες φανοποιϊας μικρών αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων, σαρώθρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου συντήρηση μικρών αυτοκινήτων, επιβατικών, ημιφορτηγών τύπου βαν, κλειστών φορτηγών, ανοικτών φορτηγών, τρικύκλων –μοτοποδηλάτων επισκευή ελαστικών μικρών αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων, φορτηγών,λεωφορείων, σαρώθρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου συντήρηση μηχανημάτων έργου (εκσκαφέων φορτωτών, πλυντηρίων κάδων, καλαθοφόρων)
 • 29-12-2020
 • 1.339.200,00
 • Ανατολική Αττική

Εύρεση

settings