ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΓΠ6ΩΗΜ-ΞΨΧ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
περί μοναδικότητας ακινήτου προς αγορά στα μάλια. (σχετ: η με αριθμό πρωτ.18090/30-9-2021 αίτηση της ελένης λυδάκη
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Ηράκλειο
ΩΣ52Ω9Ψ-ΓΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την συντήρηση λοιπών μηχανημάτων, στην περεντές κων/νος & ηλίας οε, έναντι ποσού 406,22 €.
 • 18-05-2022
 • 0,00
 • Αργολίδα, Αρκαδία
22PROC010563666
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την "προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη δευαο (δημοτική ενότητα ορεστιάδας & δημοτική ενότητα βύσσας)"
η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες της δευα ορεστιάδας για την άμεση αποκατάσταση των σκαμμάτων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με ψυχρό ασφαλτόμιγμα στην περιοχή της δημοτικής ενότητας ορεστιάδας και στην περιοχή της δημοτικής ενότητας βύσσας.
 • 17-05-2022
 • 2.777,60
 • Έβρος
22PROC010563080
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια ψυχρής ασφάλτου
προμήθεια ψυχρή ασφάλτου
 • 17-05-2022
 • 14.999,99
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα
22PROC010556824
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια «ψυχρή ασφαλτο»
προμήθεια ψυχρή ασφάλτου
 • 16-05-2022
 • 14.999,99
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα
22PROC010556429
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
προμήθεια «ψυχρή ασφαλτο»
προμήθεια ψυχρή ασφάλτου
 • 16-05-2022
 • 14.999,99
 • Καρδίτσα, Τρίκαλα

Εύρεση

settings