ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΥΣ/22007
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τα καταστήματα της εμπορίας.
  • 03-02-2022
  • 1.241.661,60
  • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15860000-4 | Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
15980000-1 | Μη αλκοολούχα ποτά
22000000-0 | Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
22120000-7 | Δημοσιεύσεις
30192000-1 | Προμήθειες ειδών γραφείου
30192110-5 | Μελάνια
30192700-8 | Γραφική ύλη
30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί
30200000-1 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30231000-7 | Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237200-1 | Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
39111000-3 | Καθίσματα
39120000-9 | Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες
39121100-7 | Γραφεία
39122000-3 | Ντουλάπια και βιβλιοθήκες
39130000-2 | Έπιπλα γραφείων
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
50300000-8 | Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
51600000-8 | Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου
55520000-1 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας
60000000-8 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
63515000-2 | Ταξιδιωτικές υπηρεσίες
64110000-0 | Ταχυδρομικές υπηρεσίες
64200000-8 | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
65300000-6 | Διανομή ηλεκτρικού και συναφείς υπηρεσίες
72000000-5 | Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79130000-4 | Υπηρεσίες νομικής τεκμηρίωσης και πιστοποίησης
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79200000-6 | Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες
79212100-4 | Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου
79212300-6 | Υπηρεσίες νόμιμου διαχειριστικού ελέγχου
79310000-0 | Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79400000-8 | Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79540000-1 | Υπηρεσίες διερμηνείας
79950000-8 | Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79952000-2 | Υπηρεσίες εκδηλώσεων
80500000-9 | Υπηρεσίες κατάρτισης
80522000-9 | Σεμινάρια κατάρτισης
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

Εύρεση

settings