ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

6Σ5Ψ46906Π-ΛΣΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) / ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
έρευνα αγοράς για την προμήθεια ups για την υποστήριξη εξοπλισμού των μεθ α, β, ββ, του νοσοκομείου
  • 22-03-2022
  • 0,00
  • Ανατολική Αττική
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
30000000-9 | Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
30211200-3 | Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή
30213000-5 | Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213100-6 | Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30213300-8 | Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30231000-7 | Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών
30231310-3 | Επίπεδες οθόνες
30232110-8 | Εκτυπωτές λέιζερ
31600000-2 | Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
38295000-9 | Τοπογραφικός εξοπλισμός
39100000-3 | Έπιπλα
39110000-6 | Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα
39141100-3 | Ερμάρια και ράφια
39141300-5 | Ερμάρια
39151200-7 | Πάγκοι εργασίας
39711000-9 | Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής
39711361-7 | Ηλεκτρικοί φούρνοι
42914000-6 | Εξοπλισμός ανακύκλωσης
48000000-8 | Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
48100000-9 | Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους

Εύρεση

settings