Συνδρομητικές Υπηρεσίες 14 ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ .Δοκιμάστε τώρα πατώντας εδώ
Διαγωνισμοί τελευταίου 3μήνου, μόνο για συνδρομητές
63Μ8469Β6Ν-ΝΤ4
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού και αναλωσίμων, σε έξι τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης & καινοτομίας «ερευνω – δημιουργω – καινοτομω» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «eco-bio-η2-fcs / ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο (τ2εδκ-00955)», της δράσης «ερευνω – δημιουργω –καινοτομω», του ε.π. «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (επανεκ)», εσπα 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή κ. ιωάννη γεντεκάκη και με κωδικό έργου ελκε 82104
 • 14-01-2021
 • 46.224,99
 • Χανιά
21PROC008008370
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων κ.ε. 82104
14-03 η/υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα: τμήμα 4: πλήρες σύστημα η/υ 64-08 υλικά άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα): τμήμα 5: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, προϋπολογισμού ποσού 1.980,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 6: χημικά αέρια υπό υψηλή πίεση, προϋπολογισμού ποσού 3.000,00 € συμπ/νου φπα 14-05 επιστημονικά όργανα: τμήμα 1: συσκευή σύνθεσης υλικών με μικροκύματα, προϋπολογισμού ποσού 24.600,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 2: αντλία νερού υψηλής ακρίβειας στη ρύθμιση της παροχής με απαερωτή φυσαλίδων, προϋπολογισμού ποσού 7.250,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 3: ροόμετρα μάζας με readout/control unit, προϋπολογισμού ποσού 7.195,00 € συμπ/νου φπα
 • 14-01-2021
 • 46.224,99
 • Χανιά
21PROC008008364
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων κ.ε. 82104
64-08 υλικά άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα): τμήμα 5: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, προϋπολογισμού ποσού 1.980,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 6: χημικά αέρια υπό υψηλή πίεση, προϋπολογισμού ποσού 3.000,00 € συμπ/νου φπα. 14-05 επιστημονικά όργανα: τμήμα 1: συσκευή σύνθεσης υλικών με μικροκύματα, προϋπολογισμού ποσού 24.600,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 2: αντλία νερού υψηλής ακρίβειας στη ρύθμιση της παροχής με απαερωτή φυσαλίδων, προϋπολογισμού ποσού 7.250,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 3: ροόμετρα μάζας με readout/control unit, προϋπολογισμού ποσού 7.195,00 € συμπ/νου φπα. 14-03 η/υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα: τμήμα 4: πλήρες σύστημα η/υ
 • 14-01-2021
 • 46.224,99
 • Χανιά
21PROC007993563
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια οργανων και εξοπλισμου_φκ 81346 σπυριδωνιδησ_ποσου 24.341,20 € με φπα
φορητό λουμινόμετρο σωληναρίων, σχεδιασμένο για όλες τις κοινές εφαρμογές βιοφωταύγειας και χημειοφωταύγειας κάθετος καταψύκτης -86 ̊c, 490 λίτρων, με δύο εξωτερικές πόρτες. aνάστροφο μικροσκόπιο με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, κατάλληλο για διερεύνηση παρασκευασμάτων σε φωτεινό πεδίο και φασική αντίθεση.
 • 11-01-2021
 • 24.341,20
 • Δυτική Ελλάδα
21PROC007993508
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια οργανων και εξοπλισμου_φκ 81346 σπυριδωνιδησ_ποσου 24.341,20 € με φπα
κάθετος καταψύκτης -86 ̊c, 490 λίτρων, με δύο εξωτερικές πόρτες. aνάστροφο μικροσκόπιο με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, κατάλληλο για διερεύνηση παρασκευασμάτων σε φωτεινό πεδίο και φασική αντίθεση. φορητό λουμινόμετρο σωληναρίων, σχεδιασμένο για όλες τις κοινές εφαρμογές βιοφωταύγειας και χημειοφωταύγειας
 • 11-01-2021
 • 24.341,20
 • Δυτική Ελλάδα
6ΠΓΗ46ΜΗΨ5-Η6Κ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
περιληψη διακηρυξης ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου ανω των οριων με κριτηριο αναθεσης την πλεον συμφερουσα απο οικονομικης αποψης προσφορα βασει τιμης για την προμηθεια αντιδραστηριων για τις αναγκες του κεντρικου εργαστηριου δημοσιας υγειας του εοδυ
 • 07-01-2021
 • 262.588,92
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC007984667
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
προμηθεια αντιδραστηριων για τις αναγκες του κεντρικου εργαστηριου δημοσιας υγειας του εοδυ
υποβάλλονται προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα 600 είδη της διακήρυξης, αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους.
 • 07-01-2021
 • 262.588,92
 • Αττική
21PROC007984295
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
προμηθεια αντιδραστηριων για τις αναγκες του κεντρικου εργαστηριου δημοσιας υγειας του εοδυ
υποβάλλονται προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα 600 είδη της διακήρυξης, αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους.
 • 07-01-2021
 • 262.588,92
 • Αττική

Εύρεση

settings