ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010809612
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
προμήθεια
φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
  • 24-06-2022
  • 2.498,48
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings