ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

22PROC010270438
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες των γραφείων της κεντρικής υπηρεσίας του οδαπ και του εργαστηρίου εκμαγείων του ρέντη.
μελανια για κεντρικη υπηρεσια οδαπ και ρεντη δέσμευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών (450,12€) συμπεριλαμβανομένου φπα, για την προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια και κεφαλή) για τον εκτυπωτή σχεδίων (plotter) της διεύθυνσης μελετών, έργων, αποτυπώσεων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του οδαπ.
  • 24-03-2022
  • 5.410,12
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
9ΟΖΞ469041-02Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
επείγουσα έρευνα αγοράς – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκαμπω τροχηλατο πτυσσομενο
  • 23-03-2022
  • 0,00
  • Λασίθι
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15860000-4 | Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
22120000-7 | Δημοσιεύσεις
30192000-1 | Προμήθειες ειδών γραφείου
30192110-5 | Μελάνια
30192700-8 | Γραφική ύλη
33100000-1 | Ιατρικές συσκευές
33111000-1 | Ακτινολογικά μηχανήματα
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
33172000-6 | Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης
33192200-4 | Ιατρικές τράπεζες
33192300-5 | Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες
33193000-9 | Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη
39110000-6 | Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα
39112000-0 | Καρέκλες
39130000-2 | Έπιπλα γραφείων
39313000-9 | Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
42417300-5 | Μεταφορικός εξοπλισμός
72000000-5 | Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
79100000-5 | Νομικές υπηρεσίες
79200000-6 | Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες
79211000-6 | Λογιστικές υπηρεσίες
79212100-4 | Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου
79400000-8 | Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79530000-8 | Υπηρεσίες μετάφρασης
79540000-1 | Υπηρεσίες διερμηνείας
79950000-8 | Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79980000-7 | Υπηρεσίες συνδρομών
80500000-9 | Υπηρεσίες κατάρτισης
90919200-4 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

Εύρεση

settings