ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΩΦΡ46904Ε-ΒΒΞ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ \"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ\" ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
προμηθεια σερβιετων (δδυ 180)
  • 14-03-2022
  • 0,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
22PROC010191899
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
10559/2022 προσκληση γαντια κα 10504
προμήθεια ενός (1) ζευγαριού κατάλληλων γαντιών για το glove box mbraun για το έργο με τίτλο "αναπτυξη καινοτόμων νανοδομών για την αποτελεσματική φωτοκαταλυτική διάσπαση νερού προς παραγωγή υδρογόνου - water2hy/΄και κα 10504.
  • 11-03-2022
  • 248,00
  • Ηράκλειο

Εύρεση

settings